Jacobsen Reklameagentur AS
Juridisk navn:  Jacobsen Reklameagentur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71570820
Langveien 18 Langveien 18 Fax: 71570830
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 859207472
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/8/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.19%
Resultat  
  
-1064%
Egenkapital  
  
-27.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.694.000 16.738.000 17.513.000 16.575.000 16.475.000
Resultat: -482.000 50.000 -75.000 80.000 430.000
Egenkapital: 980.000 1.356.000 1.318.000 1.379.000 1.328.000
Regnskap for  Jacobsen Reklameagentur AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.694.000 16.738.000 17.513.000 16.575.000 16.475.000
Driftskostnader -13.938.000 -16.476.000 -17.471.000 -16.261.000 -15.885.000
Driftsresultat -244.000 263.000 43.000 314.000 591.000
Finansinntekter 103.000 48.000 80.000 35.000 43.000
Finanskostnader -341.000 -260.000 -198.000 -269.000 -204.000
Finans -238.000 -212.000 -118.000 -234.000 -161.000
Resultat før skatt -482.000 50.000 -75.000 80.000 430.000
Skattekostnad 106.000 -11.000 14.000 -29.000 -116.000
Årsresultat -376.000 39.000 -61.000 51.000 314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 140.000 181.000 187.000 224.000
Sum omløpsmidler 4.937.000 5.565.000 5.286.000 5.040.000 4.835.000
Sum eiendeler 5.157.000 5.705.000 5.467.000 5.227.000 5.059.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 1.106.000 1.068.000 1.129.000 1.078.000
Sum egenkapital 980.000 1.356.000 1.318.000 1.379.000 1.328.000
Sum langsiktig gjeld 907.000 537.000 817.000 1.097.000 1.377.000
Sum kortsiktig gjeld 3.270.000 3.813.000 3.333.000 2.751.000 2.355.000
Sum gjeld og egenkapital 5.157.000 5.706.000 5.468.000 5.227.000 5.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.491.000 16.738.000 17.496.000 16.575.000 16.403.000
Andre inntekter 204.000 0 17.000 0 72.000
Driftsinntekter 13.694.000 16.738.000 17.513.000 16.575.000 16.475.000
Varekostnad -9.729.000 -11.771.000 -12.462.000 -11.383.000 -11.521.000
Lønninger -2.892.000 -3.238.000 -3.326.000 -3.429.000 -2.719.000
Avskrivning -20.000 -24.000 -41.000 -33.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.297.000 -1.443.000 -1.642.000 -1.416.000 -1.582.000
Driftskostnader -13.938.000 -16.476.000 -17.471.000 -16.261.000 -15.885.000
Driftsresultat -244.000 263.000 43.000 314.000 591.000
Finansinntekter 103.000 48.000 80.000 35.000 43.000
Finanskostnader -341.000 -260.000 -198.000 -269.000 -204.000
Finans -238.000 -212.000 -118.000 -234.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -376.000 39.000 -61.000 51.000 314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 26.000 38.000 24.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 59.000 83.000 96.000 52.000
Sum varige driftsmidler 38.000 59.000 83.000 96.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 55.000 61.000 67.000 128.000
Sum anleggsmidler 220.000 140.000 181.000 187.000 224.000
Varebeholdning 4.074.000 3.995.000 3.793.000 3.899.000 3.613.000
Kundefordringer 723.000 1.430.000 1.355.000 873.000 1.092.000
Andre fordringer 51.000 5.000 6.000 156.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 135.000 131.000 111.000 108.000
Sum omløpsmidler 4.937.000 5.565.000 5.286.000 5.040.000 4.835.000
Sum eiendeler 5.157.000 5.705.000 5.467.000 5.227.000 5.059.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 1.106.000 1.068.000 1.129.000 1.078.000
Sum egenkapital 980.000 1.356.000 1.318.000 1.379.000 1.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.984.000 1.609.000 903.000 1.313.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 907.000 537.000 817.000 1.097.000 1.377.000
Leverandørgjeld 646.000 999.000 1.488.000 545.000 1.229.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 399.000 671.000 644.000 577.000 418.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 534.000 297.000 307.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 3.270.000 3.813.000 3.333.000 2.751.000 2.355.000
Sum gjeld og egenkapital 5.157.000 5.706.000 5.468.000 5.227.000 5.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.667.000 1.752.000 1.953.000 2.289.000 2.480.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 19.0 23.8 24.1 26.4 26.2
Resultatgrad -1.8 1.6 0.2 1.9 3.6
Rentedekningsgrad -0.7 1 0.2 1.2 2.9
Gjeldsgrad 4.3 3.2 3.1 2.8 2.8
Total kapitalrentabilitet -2.7 5.5 2.2 6.7 12.5
Signatur
04.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.12.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex