Jacobsen & Co AS
Juridisk navn:  Jacobsen & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99501980
Postboks 2 Fax:
6075 Moltustranda 6076 Moltustranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 913035801
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/24/1924
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.4%
Resultat  
  
-511.11%
Egenkapital  
  
-74.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.574.000 15.991.000 15.360.000 10.151.000 8.545.000
Resultat: -74.000 18.000 170.000 -83.000 -26.000
Egenkapital: 32.000 125.000 113.000 -16.000 53.000
Regnskap for  Jacobsen & Co AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.574.000 15.991.000 15.360.000 10.151.000 8.545.000
Driftskostnader -4.639.000 -15.967.000 -15.182.000 -10.227.000 -8.558.000
Driftsresultat -65.000 25.000 178.000 -75.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -9.000 -14.000
Finans -8.000 -7.000 -9.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt -74.000 18.000 170.000 -83.000 -26.000
Skattekostnad 3.000 -6.000 -40.000 14.000 4.000
Årsresultat -71.000 12.000 129.000 -69.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 202.000 234.000 140.000 213.000 766.000
Sum omløpsmidler 1.047.000 2.961.000 3.255.000 2.897.000 1.096.000
Sum eiendeler 1.249.000 3.195.000 3.395.000 3.110.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 25.000 13.000 -116.000 -47.000
Sum egenkapital 32.000 125.000 113.000 -16.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 128.000 51.000 83.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 2.941.000 3.231.000 3.043.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000 3.194.000 3.395.000 3.110.000 1.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.556.000 15.635.000 15.019.000 9.847.000 8.394.000
Andre inntekter 18.000 356.000 341.000 304.000 151.000
Driftsinntekter 4.574.000 15.991.000 15.360.000 10.151.000 8.545.000
Varekostnad -2.048.000 -3.278.000 -2.564.000 -1.259.000 -1.487.000
Lønninger -1.503.000 -11.132.000 -11.259.000 -8.102.000 -5.671.000
Avskrivning -72.000 -61.000 -64.000 -48.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.016.000 -1.496.000 -1.295.000 -1.005.000 -1.369.000
Driftskostnader -4.639.000 -15.967.000 -15.182.000 -10.227.000 -8.558.000
Driftsresultat -65.000 25.000 178.000 -75.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -9.000 -14.000
Finans -8.000 -7.000 -9.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -71.000 12.000 129.000 -69.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 40.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 202.000 234.000 140.000 172.000 125.000
Sum varige driftsmidler 202.000 234.000 140.000 172.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 615.000
Sum anleggsmidler 202.000 234.000 140.000 213.000 766.000
Varebeholdning 146.000 116.000 168.000 187.000 0
Kundefordringer 536.000 1.142.000 770.000 296.000 121.000
Andre fordringer 222.000 494.000 522.000 518.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 143.000 1.208.000 1.795.000 1.896.000 959.000
Sum omløpsmidler 1.047.000 2.961.000 3.255.000 2.897.000 1.096.000
Sum eiendeler 1.249.000 3.195.000 3.395.000 3.110.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 25.000 13.000 -116.000 -47.000
Sum egenkapital 32.000 125.000 113.000 -16.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 128.000 51.000 83.000 113.000
Leverandørgjeld 104.000 79.000 178.000 80.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 1.889.000 2.083.000 2.033.000 964.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 936.000 973.000 970.000 930.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 2.941.000 3.231.000 3.043.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000 3.194.000 3.395.000 3.110.000 1.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 20.000 24.000 -146.000 -600.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1 0.9 0.6
Soliditet 2.6 3.9 3.3 -0.5 2.8
Resultatgrad -1.4 0.2 1.2 -0.7 -0.2
Rentedekningsgrad -8.1 3.6 17.8 -8.3 -0.9
Gjeldsgrad 38.0 24.6 2 -195.4 34.1
Total kapitalrentabilitet -5.2 0.8 5.3 -2.4 -0.6
Signatur
15.12.2022
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex