Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jaga Jazzist AS
Juridisk navn:  Jaga Jazzist AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22036950
Postboks 9061 Grønland Fagerheimgata 9C Fax:
0133 Oslo 567 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981902726
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.78%
Resultat  
  
-196.74%
Egenkapital  
  
-13.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.480.000 938.000 1.268.000 2.154.000 3.060.000
Resultat: -89.000 92.000 61.000 425.000 -36.000
Egenkapital: 540.000 622.000 550.000 504.000 181.000
Regnskap for  Jaga Jazzist AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.480.000 938.000 1.268.000 2.154.000 3.060.000
Driftskostnader -1.570.000 -843.000 -1.194.000 -1.743.000 -3.076.000
Driftsresultat -90.000 95.000 73.000 410.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 1.000 4.000 15.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -17.000 0 -24.000
Finans 1.000 -4.000 -13.000 15.000 -21.000
Resultat før skatt -89.000 92.000 61.000 425.000 -36.000
Skattekostnad 7.000 -20.000 -15.000 -102.000 40.000
Årsresultat -81.000 71.000 46.000 323.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 144.000 206.000 94.000
Sum omløpsmidler 542.000 938.000 459.000 458.000 677.000
Sum eiendeler 542.000 985.000 603.000 664.000 771.000
Sum opptjent egenkapital 440.000 522.000 450.000 404.000 81.000
Sum egenkapital 540.000 622.000 550.000 504.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 363.000 53.000 160.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 985.000 603.000 664.000 770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 640.000 722.000 466.000 1.246.000 2.083.000
Andre inntekter 840.000 216.000 801.000 908.000 978.000
Driftsinntekter 1.480.000 938.000 1.268.000 2.154.000 3.060.000
Varekostnad -1.316.000 -452.000 -553.000 -1.036.000 -1.708.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -68.000 -68.000 -43.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -323.000 -573.000 -664.000 -1.368.000
Driftskostnader -1.570.000 -843.000 -1.194.000 -1.743.000 -3.076.000
Driftsresultat -90.000 95.000 73.000 410.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 1.000 4.000 15.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -17.000 0 -24.000
Finans 1.000 -4.000 -13.000 15.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 71.000 46.000 323.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 12.000 4.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 94.000 162.000 0
Sum varige driftsmidler 26.000 94.000 162.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000 40.000 54.000
Sum anleggsmidler 47.000 144.000 206.000 94.000
Varebeholdning 48.000 137.000 37.000 36.000 78.000
Kundefordringer 363.000 704.000 306.000 386.000 502.000
Andre fordringer 32.000 22.000 10.000 10.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 76.000 106.000 26.000 83.000
Sum omløpsmidler 542.000 938.000 459.000 458.000 677.000
Sum eiendeler 542.000 985.000 603.000 664.000 771.000
Sum opptjent egenkapital 440.000 522.000 450.000 404.000 81.000
Sum egenkapital 540.000 622.000 550.000 504.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 81.000 30.000 48.000 265.000
Betalbar skatt 29.000 23.000 66.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 0 43.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 363.000 53.000 160.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 985.000 603.000 664.000 770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 540.000 575.000 406.000 298.000 88.000
Likviditetsgrad 1 271.0 2.6 8 2.9 1
Likviditetsgrad 2 247.0 2.2 8 2.6 1
Soliditet 99.6 63.1 91.2 75.9 23.5
Resultatgrad -6.1 10.1 5.8 1 -0.5
Rentedekningsgrad -22.5 1 4.3 -0.7
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.3 3.3
Total kapitalrentabilitet -15.7 9.7 12.8 6 -1.7
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex