Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jakob Hatteland Holding AS
Juridisk navn:  Jakob Hatteland Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52763300
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax:
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 974498359
Aksjekapital: 2.987.838 NOK
Etableringsdato: 6/9/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.89%
Resultat  
  
-89.87%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000 50.411.000
Resultat: 103.487.000 1.022.012.000 -41.954.000 2.471.536.000 34.537.000
Egenkapital: 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000 104.520.000
Regnskap for  Jakob Hatteland Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000 50.411.000
Driftskostnader -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000 19.989.000
Driftsresultat 89.845.000 1.059.743.000 -21.067.000 102.363.000 70.400.000
Finansinntekter 14.189.000 4.303.000 1.928.000 2.429.525.000 128.000
Finanskostnader -547.000 -42.034.000 -22.816.000 -60.352.000 -35.992.000
Finans 13.642.000 -37.731.000 -20.888.000 2.369.173.000 -35.864.000
Resultat før skatt 103.487.000 1.022.012.000 -41.954.000 2.471.536.000 34.537.000
Skattekostnad 3.708.000 10.124.000 -4.804.000 -9.091.000 -3.269.000
Årsresultat 107.196.000 1.032.136.000 -46.758.000 2.462.445.000 31.268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.085.585.000 972.800.000 960.958.000 959.720.000 263.613.000
Sum omløpsmidler 2.730.353.000 2.584.161.000 1.431.190.000 1.584.690.000 255.642.000
Sum eiendeler 3.815.938.000 3.556.961.000 2.392.148.000 2.544.410.000 519.255.000
Sum opptjent egenkapital 3.432.446.000 3.361.502.000 2.354.366.000 2.373.978.000 101.533.000
Sum egenkapital 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000 104.520.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 19.000.000
Sum kortsiktig gjeld 380.504.000 192.472.000 34.794.000 167.445.000 395.735.000
Sum gjeld og egenkapital 3.815.938.000 3.556.962.000 2.392.148.000 2.544.411.000 519.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.046.000 1.098.347.000 563.000 0 0
Andre inntekter 0 0 118.821.000 50.411.000
Driftsinntekter 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000 50.411.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000 19.989.000
Driftskostnader -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000 19.989.000
Driftsresultat 89.845.000 1.059.743.000 -21.067.000 102.363.000 70.400.000
Finansinntekter 14.189.000 4.303.000 1.928.000 2.429.525.000 128.000
Finanskostnader -547.000 -42.034.000 -22.816.000 -60.352.000 -35.992.000
Finans 13.642.000 -37.731.000 -20.888.000 2.369.173.000 -35.864.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -36.225.000 0 0 -190.000.000 -360.000.000
Årsresultat 107.196.000 1.032.136.000 -46.758.000 2.462.445.000 31.268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.256.000 32.573.000 22.053.000 627.000 684.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum varige driftsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.045.329.000 936.227.000 934.906.000 955.093.000 258.929.000
Sum anleggsmidler 1.085.585.000 972.800.000 960.958.000 959.720.000 263.613.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.356.000 1.747.000 0 0 0
Andre fordringer 63.010.000 39.207.000 25.331.000 203.000 2.000
Sum investeringer 2.258.437.000 1.997.605.000 1.218.809.000 1.366.442.000 170.485.000
Kasse, bank 128.005.000 306.657.000 73.171.000 208.913.000 11.496.000
Sum omløpsmidler 2.730.353.000 2.584.161.000 1.431.190.000 1.584.690.000 255.642.000
Sum eiendeler 3.815.938.000 3.556.961.000 2.392.148.000 2.544.410.000 519.255.000
Sum opptjent egenkapital 3.432.446.000 3.361.502.000 2.354.366.000 2.373.978.000 101.533.000
Sum egenkapital 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000 104.520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 338.620.000 167.211.000 29.318.000 32.318.000 35.383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 19.000.000
Leverandørgjeld 0 0 24.000 267.000
Betalbar skatt 0 0 1.512.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -36.225.000 0 0 -190.000.000 -360.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.659.000 25.261.000 5.476.000 133.590.000 360.085.000
Sum kortsiktig gjeld 380.504.000 192.472.000 34.794.000 167.445.000 395.735.000
Sum gjeld og egenkapital 3.815.938.000 3.556.962.000 2.392.148.000 2.544.411.000 519.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.349.849.000 2.391.689.000 1.396.396.000 1.417.245.000 -140.093.000
Likviditetsgrad 1 7.2 13.4 41.1 9.5 0.6
Likviditetsgrad 2 7.2 13.4 41.1 9.5 0.6
Soliditet 90.0 94.6 98.5 93.4 20.1
Resultatgrad 67.5 96.5 -3741.9 86.1 139.7
Rentedekningsgrad 164.3 25.2 -0.9 1.7 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 4
Total kapitalrentabilitet 2.7 29.9 -0.8 99.5 13.6
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex