Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jakobcompany AS
Juridisk navn:  Jakobcompany AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48117901
Grimsrudveien 77 Grimsrudveien 77 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 981693108
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/16/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
130.79%
Resultat  
  
-72.81%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.574.000 682.000 1.469.000 1.689.000 479.000
Resultat: 90.000 331.000 -301.000 455.000 63.000
Egenkapital: 652.000 583.000 259.000 560.000 269.000
Regnskap for  Jakobcompany AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.574.000 682.000 1.469.000 1.689.000 479.000
Driftskostnader -1.485.000 -352.000 -1.772.000 -1.236.000 -415.000
Driftsresultat 89.000 330.000 -303.000 454.000 63.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 90.000 331.000 -301.000 455.000 63.000
Skattekostnad -20.000 -7.000 0 -105.000 -15.000
Årsresultat 70.000 324.000 -301.000 350.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 21.000 5.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 1.270.000 748.000 561.000 1.227.000 629.000
Sum eiendeler 1.285.000 769.000 566.000 1.232.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 480.000 156.000 457.000 166.000
Sum egenkapital 652.000 583.000 259.000 560.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 631.000 185.000 307.000 672.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 769.000 566.000 1.232.000 629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.574.000 682.000 1.469.000 1.689.000 479.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.574.000 682.000 1.469.000 1.689.000 479.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.443.000 -290.000 -1.199.000 -880.000 -388.000
Avskrivning -6.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -61.000 -573.000 -356.000 -27.000
Driftskostnader -1.485.000 -352.000 -1.772.000 -1.236.000 -415.000
Driftsresultat 89.000 330.000 -303.000 454.000 63.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -60.000 0
Årsresultat 70.000 324.000 -301.000 350.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 21.000 5.000 5.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 620.000 206.000 177.000 563.000 223.000
Andre fordringer 68.000 11.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 582.000 531.000 383.000 664.000 405.000
Sum omløpsmidler 1.270.000 748.000 561.000 1.227.000 629.000
Sum eiendeler 1.285.000 769.000 566.000 1.232.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 480.000 156.000 457.000 166.000
Sum egenkapital 652.000 583.000 259.000 560.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 131.000 2.000 5.000
Betalbar skatt 18.000 6.000 0 105.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 261.000 59.000 47.000 454.000 292.000
Utbytte 0 -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 117.000 128.000 111.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 185.000 307.000 672.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 769.000 566.000 1.232.000 629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 639.000 563.000 254.000 555.000 269.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.0 1.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 2.0 4.0 1.8 1.8 1.7
Soliditet 50.7 75.8 45.8 45.5 42.8
Resultatgrad 5.7 48.4 -20.6 26.9 13.2
Rentedekningsgrad 89.0 4
Gjeldsgrad 1.0 0.3 1.2 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 7.1 43.0 3 10.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex