Jan-Fredrik Borge AS
Juridisk navn:  Jan-Fredrik Borge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22500569
Øvre Ullern terrasse 37 Øvre Ullern terrasse 37 Fax: 22509928
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939196382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siv Øk Ragnhild Møller Aut Regn- Skapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
30.07%
Resultat  
  
125%
Egenkapital  
  
-28.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 199.000 153.000 162.000 328.000 572.000
Resultat: 5.000 -20.000 36.000 -20.000 -61.000
Egenkapital: 101.000 142.000 157.000 193.000 415.000
Regnskap for  Jan-Fredrik Borge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 199.000 153.000 162.000 328.000 572.000
Driftskostnader -194.000 -173.000 -125.000 -349.000 -635.000
Driftsresultat 5.000 -20.000 36.000 -21.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Resultat før skatt 5.000 -20.000 36.000 -20.000 -61.000
Skattekostnad -1.000 4.000 -7.000 -1.000 15.000
Årsresultat 4.000 -15.000 30.000 -22.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 237.000
Sum omløpsmidler 178.000 162.000 188.000 471.000 382.000
Sum eiendeler 178.000 162.000 188.000 471.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 42.000 57.000 93.000 315.000
Sum egenkapital 101.000 142.000 157.000 193.000 415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 20.000 30.000 278.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 162.000 187.000 471.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 199.000 153.000 162.000 328.000 572.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 199.000 153.000 162.000 328.000 572.000
Varekostnad -60.000 -43.000 -66.000 -59.000 -62.000
Lønninger -65.000 -50.000 0 -14.000 -334.000
Avskrivning 0 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -80.000 -59.000 -234.000 -197.000
Driftskostnader -194.000 -173.000 -125.000 -349.000 -635.000
Driftsresultat 5.000 -20.000 36.000 -21.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -45.000 0 -100.000 0
Årsresultat 4.000 -15.000 30.000 -22.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 237.000
Sum varige driftsmidler 0 0 237.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 237.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 8.000 67.000 100.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 177.000 154.000 120.000 371.000 382.000
Sum omløpsmidler 178.000 162.000 188.000 471.000 382.000
Sum eiendeler 178.000 162.000 188.000 471.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 42.000 57.000 93.000 315.000
Sum egenkapital 101.000 142.000 157.000 193.000 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000
Leverandørgjeld 0 0 12.000
Betalbar skatt 1.000 7.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 19.000 22.000 66.000 151.000
Utbytte -45.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 20.000 30.000 278.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 162.000 187.000 471.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 142.000 158.000 193.000 189.000
Likviditetsgrad 1 2.3 8.1 6.3 1.7 2
Likviditetsgrad 2 2.3 8.1 6.3 1.7 2
Soliditet 56.7 87.7 8 4 6
Resultatgrad 2.5 -13.1 22.2 -6.4 -10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.1 0.2 1.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.8 -12.3 19.3 -4.5 -9.9
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex