Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Åge Sandbæk As
Juridisk navn:  Jan Åge Sandbæk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762049
Skartumvegen 12 Skartumvegen 12 Fax: 32762378
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 976253701
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
24.54%
Resultat  
  
163.11%
Egenkapital  
  
580.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.409.000 5.146.000 7.478.000 8.083.000 7.905.000
Resultat: 296.000 -469.000 -400.000 -424.000 385.000
Egenkapital: 245.000 -51.000 419.000 818.000 1.228.000
Regnskap for  Jan Åge Sandbæk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.409.000 5.146.000 7.478.000 8.083.000 7.905.000
Driftskostnader -6.023.000 -5.581.000 -7.779.000 -8.401.000 -7.401.000
Driftsresultat 386.000 -435.000 -301.000 -319.000 504.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -34.000 -99.000 -105.000 -120.000
Finans -91.000 -34.000 -99.000 -105.000 -120.000
Resultat før skatt 296.000 -469.000 -400.000 -424.000 385.000
Skattekostnad 0 0 14.000 -14.000
Årsresultat 296.000 -469.000 -400.000 -410.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.155.000 1.566.000 1.802.000 3.698.000 4.457.000
Sum omløpsmidler 1.500.000 1.134.000 1.678.000 1.809.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.655.000 2.700.000 3.480.000 5.507.000 5.665.000
Sum opptjent egenkapital -655.000 -951.000 -481.000 -82.000 328.000
Sum egenkapital 245.000 -51.000 419.000 818.000 1.228.000
Sum langsiktig gjeld 3.573.000 2.110.000 2.278.000 2.600.000 1.371.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 640.000 783.000 2.089.000 3.065.000
Sum gjeld og egenkapital 4.655.000 2.699.000 3.480.000 5.507.000 5.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.609.000 5.146.000 7.478.000 8.083.000 6.543.000
Andre inntekter 800.000 0 0 0 1.362.000
Driftsinntekter 6.409.000 5.146.000 7.478.000 8.083.000 7.905.000
Varekostnad -1.056.000 -536.000 -823.000 -316.000 -9.000
Lønninger -1.084.000 -1.544.000 -2.056.000 -2.651.000 -2.328.000
Avskrivning -417.000 -255.000 -278.000 -317.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.466.000 -3.246.000 -4.622.000 -5.117.000 -4.705.000
Driftskostnader -6.023.000 -5.581.000 -7.779.000 -8.401.000 -7.401.000
Driftsresultat 386.000 -435.000 -301.000 -319.000 504.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -34.000 -99.000 -105.000 -120.000
Finans -91.000 -34.000 -99.000 -105.000 -120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 296.000 -469.000 -400.000 -410.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 382.000 414.000 446.000 459.000 490.000
Maskiner anlegg 958.000 1.154.000 1.454.000 1.730.000
Driftsløsøre 2.723.000 80.000 26.000 36.000 47.000
Sum varige driftsmidler 3.104.000 1.452.000 1.626.000 1.950.000 2.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 114.000 176.000 1.748.000 2.191.000
Sum anleggsmidler 3.155.000 1.566.000 1.802.000 3.698.000 4.457.000
Varebeholdning 22.000 30.000 60.000 83.000
Kundefordringer 1.278.000 681.000 772.000 1.515.000 837.000
Andre fordringer 3.000 75.000 86.000 233.000 217.000
Sum investeringer 2.000 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 356.000 790.000 1.000 71.000
Sum omløpsmidler 1.500.000 1.134.000 1.678.000 1.809.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.655.000 2.700.000 3.480.000 5.507.000 5.665.000
Sum opptjent egenkapital -655.000 -951.000 -481.000 -82.000 328.000
Sum egenkapital 245.000 -51.000 419.000 818.000 1.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 394.000 348.000
Sum langsiktig gjeld 3.573.000 2.110.000 2.278.000 2.600.000 1.371.000
Leverandørgjeld 551.000 155.000 378.000 765.000 358.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 201.000 254.000 470.000 338.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 284.000 152.000 460.000 2.021.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 640.000 783.000 2.089.000 3.065.000
Sum gjeld og egenkapital 4.655.000 2.699.000 3.480.000 5.507.000 5.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 663.000 494.000 895.000 -280.000 -1.857.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2.1 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 2.1 0.8 0.4
Soliditet 5.3 -1.9 1 14.9 21.7
Resultatgrad 6.0 -8.5 -3.9 6.4
Rentedekningsgrad 4.2 -12.8 - 4.2
Gjeldsgrad 18.0 -53.9 7.3 5.7 3.6
Total kapitalrentabilitet 8.3 -16.1 -8.6 -5.8 8.9
Signatur
27.06.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex