Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Egil Frog AS
Juridisk navn:  Jan Egil Frog AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32130543
Moseveien 5 Moseveien 5 Fax: 32130059
3525 Hallingby 3525 Hallingby
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 935920000
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/8/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.42%
Resultat  
  
88.16%
Egenkapital  
  
61.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.904.000 13.140.000 12.955.000 12.842.000 13.552.000
Resultat: 2.256.000 1.199.000 1.942.000 2.193.000 2.213.000
Egenkapital: 318.000 197.000 199.000 124.000 238.000
Regnskap for  Jan Egil Frog AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.904.000 13.140.000 12.955.000 12.842.000 13.552.000
Driftskostnader -12.649.000 -11.941.000 -11.013.000 -10.649.000 -11.339.000
Driftsresultat 2.255.000 1.199.000 1.943.000 2.193.000 2.212.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 2.256.000 1.199.000 1.942.000 2.193.000 2.213.000
Skattekostnad -497.000 -264.000 -448.000 -528.000 -553.000
Årsresultat 1.759.000 934.000 1.493.000 1.665.000 1.660.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.091.000 2.901.000 3.848.000 1.164.000 1.452.000
Sum omløpsmidler 1.741.000 1.458.000 1.359.000 2.300.000 2.203.000
Sum eiendeler 3.832.000 4.359.000 5.207.000 3.464.000 3.655.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 97.000 99.000 24.000 138.000
Sum egenkapital 318.000 197.000 199.000 124.000 238.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.514.000 4.162.000 5.008.000 3.340.000 3.417.000
Sum gjeld og egenkapital 3.832.000 4.359.000 5.207.000 3.464.000 3.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.371.000 11.949.000 11.772.000 11.501.000 12.148.000
Andre inntekter 1.533.000 1.192.000 1.183.000 1.341.000 1.404.000
Driftsinntekter 14.904.000 13.140.000 12.955.000 12.842.000 13.552.000
Varekostnad -5.404.000 -4.744.000 -4.560.000 -4.842.000 -5.195.000
Lønninger -3.415.000 -3.243.000 -3.019.000 -3.120.000 -3.381.000
Avskrivning -863.000 -998.000 -866.000 -466.000 -577.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.967.000 -2.956.000 -2.568.000 -2.221.000 -2.186.000
Driftskostnader -12.649.000 -11.941.000 -11.013.000 -10.649.000 -11.339.000
Driftsresultat 2.255.000 1.199.000 1.943.000 2.193.000 2.212.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag -1.638.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.759.000 934.000 1.493.000 1.665.000 1.660.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 61.000 11.000 35.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 624.000 887.000 1.183.000 79.000 113.000
Driftsløsøre 1.353.000 1.952.000 2.655.000 1.050.000 1.338.000
Sum varige driftsmidler 1.977.000 2.839.000 3.838.000 1.129.000 1.451.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.091.000 2.901.000 3.848.000 1.164.000 1.452.000
Varebeholdning 560.000 310.000 373.000 439.000 378.000
Kundefordringer 38.000 4.000 4.000 2.000 0
Andre fordringer 239.000 518.000 388.000 418.000 344.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 904.000 626.000 593.000 651.000 724.000
Sum omløpsmidler 1.741.000 1.458.000 1.359.000 2.300.000 2.203.000
Sum eiendeler 3.832.000 4.359.000 5.207.000 3.464.000 3.655.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 97.000 99.000 24.000 138.000
Sum egenkapital 318.000 197.000 199.000 124.000 238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.094.000 3.055.000 3.810.000 2.341.000 2.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 568.000 344.000 497.000 451.000 446.000
Betalbar skatt 88.000 51.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 185.000 158.000 272.000 274.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 580.000 554.000 430.000 274.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 3.514.000 4.162.000 5.008.000 3.340.000 3.417.000
Sum gjeld og egenkapital 3.832.000 4.359.000 5.207.000 3.464.000 3.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.773.000 -2.704.000 -3.649.000 -1.040.000 -1.214.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.6 0.5
Soliditet 8.3 4.5 3.8 3.6 6.5
Resultatgrad 15.1 9.1 1 17.1 16.3
Rentedekningsgrad 1 971.5 2 2
Gjeldsgrad 11.1 21.1 25.2 26.9 14.4
Total kapitalrentabilitet 58.9 27.5 37.3 63.3 60.5
Signatur
12.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex