Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Erik Aasterød As
Juridisk navn:  Jan Erik Aasterød As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90189026
Chr. H. Bloms Gate 45 Chr. H. Bloms Gate 45 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 983388507
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/2/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Micro As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.23%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
8.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000 2.920.000
Resultat: 116.000 -29.000 392.000 22.000 288.000
Egenkapital: 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000 2.174.000
Regnskap for  Jan Erik Aasterød As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000 2.920.000
Driftskostnader -1.702.000 -3.682.000 -2.377.000 -2.272.000 -2.626.000
Driftsresultat 115.000 -32.000 431.000 41.000 292.000
Finansinntekter 3.000 11.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -40.000 -19.000 -5.000
Finans 2.000 2.000 -39.000 -18.000 -5.000
Resultat før skatt 116.000 -29.000 392.000 22.000 288.000
Skattekostnad -22.000 -10.000 -79.000 5.000 -62.000
Årsresultat 94.000 -40.000 313.000 28.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 369.000 1.350.000 1.315.000 1.310.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.774.000 1.311.000 1.098.000 1.319.000
Sum eiendeler 1.514.000 2.143.000 2.661.000 2.413.000 2.629.000
Sum opptjent egenkapital 1.220.000 1.126.000 1.165.000 852.000 2.074.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000 2.174.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.077.000 1.196.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 987.000 388.000 265.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 2.143.000 2.660.000 2.413.000 2.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.400.000 2.271.000 2.653.000 2.179.000 2.795.000
Andre inntekter 417.000 1.380.000 155.000 135.000 124.000
Driftsinntekter 1.817.000 3.651.000 2.809.000 2.314.000 2.920.000
Varekostnad -333.000 -657.000 -665.000 -578.000 -669.000
Lønninger -887.000 -2.535.000 -1.131.000 -1.130.000 -1.255.000
Avskrivning -10.000 -8.000 -6.000 0 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -472.000 -482.000 -575.000 -564.000 -629.000
Driftskostnader -1.702.000 -3.682.000 -2.377.000 -2.272.000 -2.626.000
Driftsresultat 115.000 -32.000 431.000 41.000 292.000
Finansinntekter 3.000 11.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -40.000 -19.000 -5.000
Finans 2.000 2.000 -39.000 -18.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.250.000 0
Årsresultat 94.000 -40.000 313.000 28.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 342.000 342.000 95.000 96.000 90.000
Fast eiendom 0 1.220.000 1.220.000 1.220.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 27.000 36.000 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 27.000 1.255.000 1.220.000 1.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 374.000 369.000 1.350.000 1.315.000 1.310.000
Varebeholdning 113.000 112.000 140.000 132.000 129.000
Kundefordringer 0 272.000 144.000 112.000
Andre fordringer 168.000 54.000 75.000 81.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 859.000 1.608.000 823.000 740.000 1.024.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.774.000 1.311.000 1.098.000 1.319.000
Sum eiendeler 1.514.000 2.143.000 2.661.000 2.413.000 2.629.000
Sum opptjent egenkapital 1.220.000 1.126.000 1.165.000 852.000 2.074.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.156.000 1.195.000 952.000 2.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.077.000 1.196.000 30.000
Leverandørgjeld 35.000 4.000 2.000 23.000 67.000
Betalbar skatt 22.000 257.000 78.000 0 80.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 535.000 227.000 137.000 149.000
Utbytte 0 0 -1.250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 190.000 81.000 105.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 987.000 388.000 265.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 2.143.000 2.660.000 2.413.000 2.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 875.000 787.000 923.000 833.000 894.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.8 3 4.1 3.1
Likviditetsgrad 2 3.9 1.7 3 3.6 2.8
Soliditet 82.5 53.9 44.9 39.5 82.7
Resultatgrad 6.3 -0.9 15.3 1.8 1
Rentedekningsgrad 115.0 -3.6 10.8 2.2 58.4
Gjeldsgrad 0.2 0.9 1.2 1.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.8 16.2 1.7 11.1
Signatur
12.02.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
AASTERØD LILLEHEIL ANITA JOHA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex