Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan G Larsen AS
Juridisk navn:  Jan G Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69327717
Postboks 163 Storveien 5 Fax:
1620 Gressvik 1624 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 945556889
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/25/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
37.25%
Resultat  
  
-83.9%
Egenkapital  
  
-14.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 210.000 153.000 175.000 255.000 494.000
Resultat: 1.201.000 7.461.000 956.000 663.000 2.234.000
Egenkapital: 3.165.000 3.706.000 2.962.000 3.132.000 3.623.000
Regnskap for  Jan G Larsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 210.000 153.000 175.000 255.000 494.000
Driftskostnader -106.000 -71.000 -29.000 -29.000 -21.000
Driftsresultat 104.000 83.000 147.000 225.000 472.000
Finansinntekter 1.097.000 7.500.000 814.000 501.000 1.903.000
Finanskostnader -121.000 -3.000 -64.000 -141.000
Finans 1.097.000 7.379.000 811.000 437.000 1.762.000
Resultat før skatt 1.201.000 7.461.000 956.000 663.000 2.234.000
Skattekostnad -264.000 -155.000 -226.000 -154.000 -561.000
Årsresultat 937.000 7.306.000 730.000 509.000 1.673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.711.000 4.472.000 6.261.000 6.456.000 6.009.000
Sum omløpsmidler 5.787.000 6.864.000 1.806.000 884.000 2.228.000
Sum eiendeler 10.498.000 11.336.000 8.067.000 7.340.000 8.237.000
Sum opptjent egenkapital 3.065.000 3.606.000 2.862.000 3.032.000 3.523.000
Sum egenkapital 3.165.000 3.706.000 2.962.000 3.132.000 3.623.000
Sum langsiktig gjeld 6.174.000 6.794.000 4.752.000 3.915.000 3.912.000
Sum kortsiktig gjeld 1.158.000 836.000 353.000 293.000 702.000
Sum gjeld og egenkapital 10.497.000 11.336.000 8.067.000 7.340.000 8.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 153.000 175.000 255.000 494.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 210.000 153.000 175.000 255.000 494.000
Varekostnad -6.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -71.000 -29.000 -29.000 -21.000
Driftskostnader -106.000 -71.000 -29.000 -29.000 -21.000
Driftsresultat 104.000 83.000 147.000 225.000 472.000
Finansinntekter 1.097.000 7.500.000 814.000 501.000 1.903.000
Finanskostnader -121.000 -3.000 -64.000 -141.000
Finans 1.097.000 7.379.000 811.000 437.000 1.762.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -478.000 -558.000 0 0 0
Årsresultat 937.000 7.306.000 730.000 509.000 1.673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.711.000 4.472.000 6.261.000 6.456.000 6.009.000
Sum anleggsmidler 4.711.000 4.472.000 6.261.000 6.456.000 6.009.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 462.000 200.000 290.000 211.000 431.000
Andre fordringer 18.000 44.000 29.000 37.000 12.000
Sum investeringer 3.740.000 3.642.000 735.000 175.000 0
Kasse, bank 555.000 2.178.000 14.000 83.000 69.000
Sum omløpsmidler 5.787.000 6.864.000 1.806.000 884.000 2.228.000
Sum eiendeler 10.498.000 11.336.000 8.067.000 7.340.000 8.237.000
Sum opptjent egenkapital 3.065.000 3.606.000 2.862.000 3.032.000 3.523.000
Sum egenkapital 3.165.000 3.706.000 2.962.000 3.132.000 3.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 287.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.174.000 6.794.000 4.752.000 3.915.000 3.912.000
Leverandørgjeld 77.000 6.000 17.000 18.000 28.000
Betalbar skatt 200.000 155.000 220.000 159.000 559.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -478.000 -558.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 1.158.000 836.000 353.000 293.000 702.000
Sum gjeld og egenkapital 10.497.000 11.336.000 8.067.000 7.340.000 8.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.629.000 6.028.000 1.453.000 591.000 1.526.000
Likviditetsgrad 1 5.0 8.2 5.1 3 3.2
Likviditetsgrad 2 5.0 8.2 5.1 3 3.2
Soliditet 30.2 32.7 36.7 42.7 4
Resultatgrad 49.5 54.2 8 88.2 95.5
Rentedekningsgrad 0.7 4 3.5 3.3
Gjeldsgrad 2.3 2.1 1.7 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.4 66.9 11.9 9.9 28.8
Signatur
29.08.2013
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex