Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Invest Holding AS
Juridisk navn:  Jan Invest Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92434160
Høgvollvegen 109 Torggata 143B Fax:
2312 Ottestad 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 989211803
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.4%
Egenkapital  
  
-0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.471.000 1.895.000 6.519.000 4.465.000 8.744.000
Egenkapital: 10.274.000 10.330.000 14.468.000 9.476.000 8.001.000
Regnskap for  Jan Invest Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -91.000 -104.000 -108.000 -201.000 -115.000
Driftsresultat -91.000 -104.000 -108.000 -201.000 -115.000
Finansinntekter 2.562.000 1.999.000 6.626.000 4.666.000 8.858.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.562.000 1.999.000 6.626.000 4.666.000 8.858.000
Resultat før skatt 2.471.000 1.895.000 6.519.000 4.465.000 8.744.000
Skattekostnad -27.000 -33.000 -27.000 10.000 -9.000
Årsresultat 2.444.000 1.862.000 6.492.000 4.475.000 8.734.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.407.000 3.407.000 3.407.000 3.908.000 3.898.000
Sum omløpsmidler 8.443.000 13.013.000 13.990.000 8.002.000 6.998.000
Sum eiendeler 11.850.000 16.420.000 17.397.000 11.910.000 10.896.000
Sum opptjent egenkapital 9.274.000 9.330.000 13.468.000 8.476.000 7.001.000
Sum egenkapital 10.274.000 10.330.000 14.468.000 9.476.000 8.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 6.089.000 2.928.000 2.433.000 2.894.000
Sum gjeld og egenkapital 11.850.000 16.419.000 17.396.000 11.909.000 10.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -88.000 -100.000 -92.000 -152.000 -58.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -4.000 -16.000 -49.000 -57.000
Driftskostnader -91.000 -104.000 -108.000 -201.000 -115.000
Driftsresultat -91.000 -104.000 -108.000 -201.000 -115.000
Finansinntekter 2.562.000 1.999.000 6.626.000 4.666.000 8.858.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.562.000 1.999.000 6.626.000 4.666.000 8.858.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -6.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -2.500.000
Årsresultat 2.444.000 1.862.000 6.492.000 4.475.000 8.734.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 10.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.407.000 3.407.000 3.407.000 3.898.000 3.898.000
Sum anleggsmidler 3.407.000 3.407.000 3.407.000 3.908.000 3.898.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.443.000 13.013.000 13.990.000 8.002.000 6.998.000
Sum omløpsmidler 8.443.000 13.013.000 13.990.000 8.002.000 6.998.000
Sum eiendeler 11.850.000 16.420.000 17.397.000 11.910.000 10.896.000
Sum opptjent egenkapital 9.274.000 9.330.000 13.468.000 8.476.000 7.001.000
Sum egenkapital 10.274.000 10.330.000 14.468.000 9.476.000 8.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 27.000 33.000 17.000 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 56.000 52.000 85.000 33.000
Utbytte -1.500.000 -6.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.360.000 1.348.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 6.089.000 2.928.000 2.433.000 2.894.000
Sum gjeld og egenkapital 11.850.000 16.419.000 17.396.000 11.909.000 10.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.867.000 6.924.000 11.062.000 5.569.000 4.104.000
Likviditetsgrad 1 5.4 2.1 4.8 3.3 2.4
Likviditetsgrad 2 5.4 2.1 4.8 3.3 2.5
Soliditet 86.7 62.9 83.2 79.6 73.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 20.9 11.5 37.5 37.5 80.2
Signatur
24.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex