Jan Stenersen Holding As
Juridisk navn:  Jan Stenersen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35093498
Månaveien 1 Månaveien 1 Fax: 35095527
3660 Rjukan 3660 Rjukan
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 945907916
Aksjekapital: 171.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.73%
Resultat  
  
88.1%
Egenkapital  
  
219.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.195.000 7.765.000 4.000.000 700.000 300.000
Resultat: 14.854.000 7.897.000 4.101.000 781.000 375.000
Egenkapital: 17.100.000 5.359.000 5.141.000 1.763.000 2.000.000
Regnskap for  Jan Stenersen Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.195.000 7.765.000 4.000.000 700.000 300.000
Driftskostnader -82.000 -13.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftsresultat 2.113.000 7.752.000 3.986.000 686.000 285.000
Finansinntekter 12.741.000 146.000 114.000 94.000 90.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.741.000 146.000 114.000 94.000 90.000
Resultat før skatt 14.854.000 7.897.000 4.101.000 781.000 375.000
Skattekostnad -113.000 -29.000 -23.000 -18.000 -15.000
Årsresultat 14.741.000 7.868.000 4.078.000 762.000 360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 100.000 4.100.000 800.000 400.000
Sum omløpsmidler 20.300.000 11.506.000 9.115.000 6.686.000 5.167.000
Sum eiendeler 20.300.000 11.606.000 13.215.000 7.486.000 5.567.000
Sum opptjent egenkapital 16.929.000 5.188.000 4.970.000 1.592.000 1.829.000
Sum egenkapital 17.100.000 5.359.000 5.141.000 1.763.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 30.000 7.309.000 49.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 3.176.000 6.217.000 765.000 5.674.000 3.504.000
Sum gjeld og egenkapital 20.301.000 11.606.000 13.215.000 7.486.000 5.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000.000 7.765.000 4.000.000 700.000 300.000
Andre inntekter 195.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.195.000 7.765.000 4.000.000 700.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -13.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftskostnader -82.000 -13.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftsresultat 2.113.000 7.752.000 3.986.000 686.000 285.000
Finansinntekter 12.741.000 146.000 114.000 94.000 90.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.741.000 146.000 114.000 94.000 90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -7.650.000 -700.000 -1.000.000 -450.000
Årsresultat 14.741.000 7.868.000 4.078.000 762.000 360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000 4.100.000 800.000 400.000
Sum anleggsmidler 0 100.000 4.100.000 800.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 0 0 86.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.281.000 11.506.000 9.115.000 6.600.000 5.163.000
Sum omløpsmidler 20.300.000 11.506.000 9.115.000 6.686.000 5.167.000
Sum eiendeler 20.300.000 11.606.000 13.215.000 7.486.000 5.567.000
Sum opptjent egenkapital 16.929.000 5.188.000 4.970.000 1.592.000 1.829.000
Sum egenkapital 17.100.000 5.359.000 5.141.000 1.763.000 2.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 30.000 38.000 49.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 30.000 7.309.000 49.000 62.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 118.000 37.000 33.000 32.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -7.650.000 -700.000 -1.000.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 679.000 32.000 4.943.000 3.168.000
Sum kortsiktig gjeld 3.176.000 6.217.000 765.000 5.674.000 3.504.000
Sum gjeld og egenkapital 20.301.000 11.606.000 13.215.000 7.486.000 5.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.124.000 5.289.000 8.350.000 1.012.000 1.663.000
Likviditetsgrad 1 6.4 1.9 11.9 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 6.4 1.9 11.9 1.2 1.5
Soliditet 84.2 46.2 38.9 23.6 35.9
Resultatgrad 96.3 99.8 99.7 9 95.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 1.2 1.6 3.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 73.2 68.1 3 10.4 6.7
Signatur
10.12.2020
SIGNATUR
STENERSEN JAN ANDREAS
Prokurister
10.12.2020
PROKURA HVER FOR SEG
STENERSEN JAN ANDREAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex