Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jaren Energistasjon As
Juridisk navn:  Jaren Energistasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69020730
Osloveien 1013 Osloveien 1013 Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 918899049
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.77%
Resultat  
  
193.35%
Egenkapital  
  
-1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 75.939.000 60.377.000 16.669.000 0
Resultat: 2.778.000 947.000 -689.000 -16.000
Egenkapital: 541.000 550.000 71.000 -1.000
Regnskap for  Jaren Energistasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 75.939.000 60.377.000 16.669.000 0
Driftskostnader -73.161.000 -59.431.000 -17.358.000 -16.000
Driftsresultat 2.779.000 946.000 -689.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 2.778.000 947.000 -689.000 -16.000
Skattekostnad -611.000 -107.000 60.000 0
Årsresultat 2.167.000 840.000 -629.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 179.000 191.000 0
Sum omløpsmidler 8.485.000 4.627.000 4.187.000 120.000
Sum eiendeler 8.622.000 4.806.000 4.378.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 520.000 0 -16.000
Sum egenkapital 541.000 550.000 71.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.079.000 4.251.000 4.308.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.623.000 4.807.000 4.379.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.679.000 60.295.000 16.642.000 0
Andre inntekter 261.000 82.000 27.000 0
Driftsinntekter 75.939.000 60.377.000 16.669.000 0
Varekostnad -66.288.000 -53.037.000 -14.450.000 0
Lønninger -3.349.000 -3.102.000 -1.464.000 0
Avskrivning -42.000 -42.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.482.000 -3.250.000 -1.432.000 -16.000
Driftskostnader -73.161.000 -59.431.000 -17.358.000 -16.000
Driftsresultat 2.779.000 946.000 -689.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 2.000 -1.000 0
Konsernbidrag -2.176.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.167.000 840.000 -629.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 179.000 191.000 0
Sum varige driftsmidler 137.000 179.000 191.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 137.000 179.000 191.000 0
Varebeholdning 1.891.000 1.776.000 1.237.000 0
Kundefordringer 401.000 1.000 0 0
Andre fordringer 77.000 275.000 166.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.463.000 2.574.000 2.023.000 120.000
Sum omløpsmidler 8.485.000 4.627.000 4.187.000 120.000
Sum eiendeler 8.622.000 4.806.000 4.378.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 520.000 0 -16.000
Sum egenkapital 541.000 550.000 71.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.790.000 1.786.000 1.973.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld 3.571.000 967.000 1.705.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 343.000 144.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.453.000 1.155.000 486.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 8.079.000 4.251.000 4.308.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.623.000 4.807.000 4.379.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 376.000 -121.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 1
Soliditet 6.3 11.4 1.6 -0.8
Resultatgrad 3.7 1.6 -4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.9 7.7 60.7
Total kapitalrentabilitet 32.2 19.7 -15.7 -13.3
Signatur
26.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex