Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jazid Collective AS
Juridisk navn:  Jazid Collective AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22110233
Postboks 6941 Pilestredet 17 Fax: 22115705
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983727875
Aksjekapital: 290.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.76%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
15.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.000 68.000 36.000 52.000 80.000
Resultat: 17.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Egenkapital: 124.000 107.000 73.000 184.000 133.000
Regnskap for  Jazid Collective AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.000 68.000 36.000 52.000 80.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -27.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat 18.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 17.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 131.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Sum eiendeler 131.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -63.000 -97.000 -106.000 -157.000
Sum egenkapital 124.000 107.000 73.000 184.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 68.000 36.000 52.000 80.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 26.000 68.000 36.000 52.000 80.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -34.000 -27.000 -1.000 -2.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -27.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat 18.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 34.000 9.000 51.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 38.000 0 5.000 38.000
Andre fordringer 87.000 10.000 10.000 120.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 63.000 67.000 63.000 100.000
Sum omløpsmidler 131.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Sum eiendeler 131.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -63.000 -97.000 -106.000 -157.000
Sum egenkapital 124.000 107.000 73.000 184.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 110.000 77.000 188.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 107.000 73.000 184.000 133.000
Likviditetsgrad 1 21.8 36.7 19.3 4 34.3
Likviditetsgrad 2 21.8 36.7 19.3 4 34.3
Soliditet 95.4 97.3 94.8 97.9 97.1
Resultatgrad 69.2 50.0 2 98.1 97.5
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 13.8 30.9 11.7 27.1 56.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex