Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jazzhands AS
Juridisk navn:  Jazzhands AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92041451
Dalveien 56 Dalveien 56 Fax:
1391 Vollen 1391 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 986209166
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lou Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.06%
Resultat  
  
125.85%
Egenkapital  
  
31.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 763.000 1.123.000 3.190.000 2.380.000 2.378.000
Resultat: 61.000 -236.000 -63.000 47.000 -328.000
Egenkapital: 255.000 194.000 430.000 493.000 446.000
Regnskap for  Jazzhands AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 763.000 1.123.000 3.190.000 2.380.000 2.378.000
Driftskostnader -701.000 -1.359.000 -3.253.000 -2.333.000 -2.704.000
Driftsresultat 63.000 -235.000 -63.000 47.000 -326.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 61.000 -236.000 -63.000 47.000 -328.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 61.000 -236.000 -63.000 47.000 -328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 184.000 229.000 290.000 359.000
Sum omløpsmidler 241.000 144.000 406.000 479.000 580.000
Sum eiendeler 387.000 328.000 635.000 769.000 939.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 94.000 330.000 393.000 346.000
Sum egenkapital 255.000 194.000 430.000 493.000 446.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 134.000 205.000 276.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 328.000 635.000 769.000 939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.061.000 3.190.000 2.369.000 2.319.000
Andre inntekter 763.000 62.000 0 11.000 59.000
Driftsinntekter 763.000 1.123.000 3.190.000 2.380.000 2.378.000
Varekostnad -405.000 -489.000 -1.723.000 -1.039.000 -1.363.000
Lønninger -144.000 -272.000 -848.000 -647.000 -643.000
Avskrivning -37.000 -116.000 -110.000 -111.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -482.000 -572.000 -536.000 -588.000
Driftskostnader -701.000 -1.359.000 -3.253.000 -2.333.000 -2.704.000
Driftsresultat 63.000 -235.000 -63.000 47.000 -326.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 61.000 -236.000 -63.000 47.000 -328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 61.000 122.000 183.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 184.000 167.000 168.000 177.000
Sum varige driftsmidler 146.000 184.000 229.000 290.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 184.000 229.000 290.000 359.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 149.000 98.000 0
Andre fordringer 27.000 9.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 241.000 136.000 231.000 373.000 544.000
Sum omløpsmidler 241.000 144.000 406.000 479.000 580.000
Sum eiendeler 387.000 328.000 635.000 769.000 939.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 94.000 330.000 393.000 346.000
Sum egenkapital 255.000 194.000 430.000 493.000 446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 22.000 22.000 35.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 53.000 109.000 79.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 97.000 130.000 132.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 134.000 205.000 276.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 328.000 635.000 769.000 939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 10.000 201.000 203.000 87.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 2 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 2 1.7 1.2
Soliditet 65.9 59.1 67.7 64.1 47.5
Resultatgrad 8.3 -20.9 2 -13.7
Rentedekningsgrad 63.0 -235.0
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.5 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.3 -71.6 -9.9 6.1 -34.7
Signatur
18.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex