Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jbc Services AS
Juridisk navn:  Jbc Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33049171
Apenesbakken 11 Apenesbakken 11 Fax: 94762964
3189 Horten 3189 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 991220666
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Cirkelen Tønsberg As
Regnskapsfører: Altinn Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.9%
Resultat  
  
66.06%
Egenkapital  
  
66.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.658.000 4.317.000 4.969.000 5.174.000 5.589.000
Resultat: 1.003.000 604.000 119.000 -33.000 236.000
Egenkapital: 1.721.000 1.036.000 591.000 492.000 524.000
Regnskap for  Jbc Services AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.658.000 4.317.000 4.969.000 5.174.000 5.589.000
Driftskostnader -3.646.000 -3.703.000 -4.825.000 -5.187.000 -5.345.000
Driftsresultat 1.013.000 614.000 144.000 -13.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -25.000 -20.000 -9.000
Finans -10.000 -10.000 -25.000 -20.000 -9.000
Resultat før skatt 1.003.000 604.000 119.000 -33.000 236.000
Skattekostnad -219.000 -159.000 -19.000 0 -18.000
Årsresultat 784.000 445.000 100.000 -33.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 34.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.903.000 1.788.000 1.687.000 1.195.000
Sum eiendeler 2.351.000 1.903.000 1.788.000 1.687.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital 1.691.000 1.006.000 561.000 462.000 494.000
Sum egenkapital 1.721.000 1.036.000 591.000 492.000 524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 630.000 866.000 1.197.000 1.195.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 1.902.000 1.788.000 1.687.000 1.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.658.000 4.295.000 4.911.000 4.750.000 4.629.000
Andre inntekter 22.000 58.000 424.000 960.000
Driftsinntekter 4.658.000 4.317.000 4.969.000 5.174.000 5.589.000
Varekostnad -1.183.000 -752.000 -785.000 -851.000 -569.000
Lønninger -1.577.000 -2.002.000 -2.915.000 -3.375.000 -3.803.000
Avskrivning 0 -34.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -886.000 -949.000 -1.125.000 -927.000 -903.000
Driftskostnader -3.646.000 -3.703.000 -4.825.000 -5.187.000 -5.345.000
Driftsresultat 1.013.000 614.000 144.000 -13.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -25.000 -20.000 -9.000
Finans -10.000 -10.000 -25.000 -20.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 784.000 445.000 100.000 -33.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 34.000
Sum varige driftsmidler 0 0 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 34.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.255.000 1.322.000 1.412.000 1.376.000 970.000
Andre fordringer 126.000 51.000 79.000 41.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 970.000 529.000 297.000 270.000 215.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.903.000 1.788.000 1.687.000 1.195.000
Sum eiendeler 2.351.000 1.903.000 1.788.000 1.687.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital 1.691.000 1.006.000 561.000 462.000 494.000
Sum egenkapital 1.721.000 1.036.000 591.000 492.000 524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 100.000 14.000 52.000
Betalbar skatt 219.000 159.000 19.000 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 391.000 801.000 448.000 393.000
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 232.000 277.000 734.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 866.000 1.197.000 1.195.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 1.902.000 1.788.000 1.687.000 1.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.721.000 1.037.000 591.000 492.000 491.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.2 1.5 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 3.7 2.2 1.5 1.4 1.7
Soliditet 73.2 54.5 33.1 29.2 42.7
Resultatgrad 21.7 14.2 2.9 -0.3 4.4
Rentedekningsgrad 101.3 61.4 5.8 -0.7 27.1
Gjeldsgrad 0.4 0.8 2 2.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 43.1 32.3 8.1 -0.8 19.9
Signatur
10.03.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Prokurister
10.03.2022
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex