Jeagil As
Juridisk navn:  Jeagil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40552339
Neidenelven Siida Neidenelven Siida Fax:
9930 Neiden 9930 Neiden
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 918608605
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 58.000 0 25.000 0 149.000
Resultat: -42.000 0 -51.000 -92.000 9.000
Egenkapital: 0 37.000 -14.000 -55.000 47.000
Regnskap for  Jeagil As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 58.000 25.000 0 149.000
Driftskostnader -99.000 -74.000 -89.000 -138.000
Driftsresultat -42.000 -50.000 -89.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000
Finans -1.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt -42.000 -51.000 -92.000 9.000
Skattekostnad 0 -1.000
Årsresultat -42.000 -51.000 -92.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 79.000 79.000 80.000 0
Sum omløpsmidler 42.000 0 56.000
Sum eiendeler 71.000 79.000 79.000 80.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 7.000 -44.000 -85.000 17.000
Sum egenkapital 37.000 -14.000 -55.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 109.000 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 34.000 51.000 25.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 79.000 79.000 56.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.000 25.000 0 0
Andre inntekter 0 149.000
Driftsinntekter 58.000 25.000 0 149.000
Varekostnad -91.000 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -89.000 -138.000
Driftskostnader -99.000 -74.000 -89.000 -138.000
Driftsresultat -42.000 -50.000 -89.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000
Finans -1.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -42.000 -51.000 -92.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 29.000 37.000 37.000 37.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 37.000 37.000 37.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 42.000 43.000 0
Sum anleggsmidler 29.000 79.000 79.000 80.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 42.000 0 0
Andre fordringer 0 55.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 1.000
Sum omløpsmidler 42.000 0 56.000
Sum eiendeler 71.000 79.000 79.000 80.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 7.000 -44.000 -85.000 17.000
Sum egenkapital 37.000 -14.000 -55.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 109.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 34.000 51.000 25.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 34.000 51.000 25.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 79.000 79.000 56.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -34.000 -51.000 -25.000 47.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0 6.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0 6.2
Soliditet 52.1 -17.7 -69.6 83.9
Resultatgrad -72.4 -200.0 7.4
Rentedekningsgrad -50.0 -29.7 5.5
Gjeldsgrad 0.9 -6.6 -2.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -59.2 -63.3 -112.7 19.6
Signatur
29.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex