Jebo AS
Juridisk navn:  Jebo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22651792
Reckholderweg 17 CH-4717 c/o Codex Advokat Oslo Akersgata 51 Fax: 22658248
9999 Utlandet 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933836584
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Data Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.16%
Resultat  
  
98.32%
Egenkapital  
  
-7.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 472.000 563.000 329.000 2.000 414.000
Resultat: -1.918.000 -114.346.000 26.090.000 13.262.000 4.918.000
Egenkapital: 22.540.000 24.458.000 138.631.000 113.893.000 70.335.000
Regnskap for  Jebo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 472.000 563.000 329.000 2.000 414.000
Driftskostnader -2.001.000 -119.470.000 -6.462.000 27.921.000 -3.014.000
Driftsresultat -1.528.000 -118.907.000 -6.132.000 27.922.000 -2.601.000
Finansinntekter 8.000 5.630.000 33.408.000 15.979.000 15.412.000
Finanskostnader -398.000 -1.069.000 -1.186.000 -30.639.000 -7.894.000
Finans -390.000 4.561.000 32.222.000 -14.660.000 7.518.000
Resultat før skatt -1.918.000 -114.346.000 26.090.000 13.262.000 4.918.000
Skattekostnad -502.000 -289.000 -2.380.000 -448.000
Årsresultat -1.918.000 -114.848.000 25.800.000 10.882.000 4.470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.035.000 15.636.000 93.618.000 130.102.000 144.065.000
Sum omløpsmidler 38.938.000 39.503.000 76.705.000 47.021.000 14.761.000
Sum eiendeler 52.973.000 55.139.000 170.323.000 177.123.000 158.826.000
Sum opptjent egenkapital -53.740.000 -51.822.000 62.351.000 37.613.000 66.335.000
Sum egenkapital 22.540.000 24.458.000 138.631.000 113.893.000 70.335.000
Sum langsiktig gjeld 10.983.000 10.989.000 10.875.000 46.425.000 80.915.000
Sum kortsiktig gjeld 19.449.000 19.692.000 20.818.000 16.805.000 7.576.000
Sum gjeld og egenkapital 52.972.000 55.139.000 170.324.000 177.123.000 158.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.000 563.000 229.000 2.000 414.000
Andre inntekter 358.000 100.000 0 0
Driftsinntekter 472.000 563.000 329.000 2.000 414.000
Varekostnad -3.000 0 0 0
Lønninger -2.000 -6.000 -102.000 -16.000
Avskrivning -1.601.000 -1.601.000 -255.000 -5.000 0
Nedskrivning -5.445.000 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -112.424.000 -6.201.000 28.028.000 -2.998.000
Driftskostnader -2.001.000 -119.470.000 -6.462.000 27.921.000 -3.014.000
Driftsresultat -1.528.000 -118.907.000 -6.132.000 27.922.000 -2.601.000
Finansinntekter 8.000 5.630.000 33.408.000 15.979.000 15.412.000
Finanskostnader -398.000 -1.069.000 -1.186.000 -30.639.000 -7.894.000
Finans -390.000 4.561.000 32.222.000 -14.660.000 7.518.000
Konsernbidrag -1.831.000 -1.063.000 -7.500.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.918.000 -114.848.000 25.800.000 10.882.000 4.470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 309.000
Fast eiendom 11.299.000 12.800.000 19.746.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 788.000 888.000 988.000 0 0
Sum varige driftsmidler 12.087.000 13.688.000 20.734.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.948.000 1.948.000 72.885.000 130.102.000 143.756.000
Sum anleggsmidler 14.035.000 15.636.000 93.618.000 130.102.000 144.065.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -18.000 124.000 12.000 4.000 150.000
Andre fordringer 8.016.000 7.959.000 1.640.000 4.458.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.201.000 7.333.000 10.556.000 444.000 53.000
Sum omløpsmidler 38.938.000 39.503.000 76.705.000 47.021.000 14.761.000
Sum eiendeler 52.973.000 55.139.000 170.323.000 177.123.000 158.826.000
Sum opptjent egenkapital -53.740.000 -51.822.000 62.351.000 37.613.000 66.335.000
Sum egenkapital 22.540.000 24.458.000 138.631.000 113.893.000 70.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 33.000 48.000 76.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.078.000 10.158.000 13.217.000 0 726.000
Sum langsiktig gjeld 10.983.000 10.989.000 10.875.000 46.425.000 80.915.000
Leverandørgjeld 437.000 552.000 1.242.000 620.000 3.075.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.982.000 6.358.000 16.185.000 3.774.000
Sum kortsiktig gjeld 19.449.000 19.692.000 20.818.000 16.805.000 7.576.000
Sum gjeld og egenkapital 52.972.000 55.139.000 170.324.000 177.123.000 158.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.489.000 19.811.000 55.887.000 30.216.000 7.185.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 3.7 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 3.7 2.8 1.9
Soliditet 42.6 44.4 81.4 64.3 44.3
Resultatgrad -323.7 -21.120.2 -1863.8 1.3 -628.3
Rentedekningsgrad -3.8 -111.2 -5.2 0.9 -0.3
Gjeldsgrad 1.4 1.3 0.2 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet -2.9 -205.4 1 24.8 8.1
Signatur
24.08.2022
STYRETS FORMANN.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex