Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jenny Helene AS
Juridisk navn:  Jenny Helene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77640290
Postboks 191 Fax: 77640291
9119 Sommarøy 9110 Sommarøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 983514375
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
915.85%
Resultat  
  
-301.58%
Egenkapital  
  
3156.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.525.000 347.000 690.000 820.000 800.000
Resultat: -1.779.000 -443.000 190.000 448.000 125.000
Egenkapital: 27.742.000 852.000 1.198.000 1.052.000 713.000
Regnskap for  Jenny Helene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.525.000 347.000 690.000 820.000 800.000
Driftskostnader -5.162.000 -792.000 -500.000 -373.000 -676.000
Driftsresultat -1.638.000 -445.000 190.000 448.000 125.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -142.000 0 0 0 0
Finans -142.000 3.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.779.000 -443.000 190.000 448.000 125.000
Skattekostnad -255.000 97.000 -44.000 -108.000 -32.000
Årsresultat -2.035.000 -345.000 145.000 339.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.632.000 5.455.000 1.194.000 1.169.000 1.148.000
Sum omløpsmidler 8.091.000 25.536.000 147.000 138.000 15.000
Sum eiendeler 34.723.000 30.991.000 1.341.000 1.307.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 27.642.000 752.000 1.098.000 952.000 613.000
Sum egenkapital 27.742.000 852.000 1.198.000 1.052.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 6.500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 481.000 30.138.000 143.000 255.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 34.723.000 30.990.000 1.341.000 1.307.000 1.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.209.000 347.000 650.000 800.000 800.000
Andre inntekter 315.000 0 40.000 20.000 0
Driftsinntekter 3.525.000 347.000 690.000 820.000 800.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.614.000 -2.000 0 0 0
Avskrivning -1.940.000 -142.000 -142.000 -147.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.608.000 -648.000 -358.000 -226.000 -477.000
Driftskostnader -5.162.000 -792.000 -500.000 -373.000 -676.000
Driftsresultat -1.638.000 -445.000 190.000 448.000 125.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -142.000 0 0 0 0
Finans -142.000 3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.035.000 -345.000 145.000 339.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.863.000 113.000 15.000 18.000 8.000
Fast eiendom 740.000 4.432.000 292.000 315.000 338.000
Maskiner anlegg 905.000 252.000 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 0 89.000 115.000 89.000
Sum varige driftsmidler 9.769.000 5.293.000 1.104.000 1.051.000 1.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 74.000 99.000 0
Sum anleggsmidler 26.632.000 5.455.000 1.194.000 1.169.000 1.148.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 422.000 210.000 40.000 26.000 4.000
Andre fordringer 115.000 186.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.555.000 25.139.000 107.000 112.000 11.000
Sum omløpsmidler 8.091.000 25.536.000 147.000 138.000 15.000
Sum eiendeler 34.723.000 30.991.000 1.341.000 1.307.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 27.642.000 752.000 1.098.000 952.000 613.000
Sum egenkapital 27.742.000 852.000 1.198.000 1.052.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.500.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 314.000 0 0 1.000 347.000
Betalbar skatt 0 41.000 119.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 0 101.000 135.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 30.138.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 481.000 30.138.000 143.000 255.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 34.723.000 30.990.000 1.341.000 1.307.000 1.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.610.000 -4.602.000 4.000 -117.000 -436.000
Likviditetsgrad 1 16.8 0.8 1 0.5 0
Likviditetsgrad 2 16.8 0.8 1 0.5 0
Soliditet 79.9 2.7 89.3 80.5 61.3
Resultatgrad -46.5 -128.2 27.5 54.6 15.6
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad 0.3 35.4 0.1 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -4.7 -1.4 14.2 34.3 10.7
Signatur
19.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex