Jensens Holding As
Juridisk navn:  Jensens Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69285300
Torvstikkeren 4 Torvstikkeren 4 Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 992502339
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.67%
Resultat  
  
-55.25%
Egenkapital  
  
3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 345.000 207.000 54.000 0 52.641.000
Resultat: 3.003.000 6.710.000 45.000 0 4.278.000
Egenkapital: 8.294.000 7.992.000 5.485.000 6.610.000 7.590.000
Regnskap for  Jensens Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 345.000 207.000 54.000 0 52.641.000
Driftskostnader -256.000 -249.000 -74.000 -152.000 -48.200.000
Driftsresultat 89.000 -42.000 -20.000 -152.000 4.441.000
Finansinntekter 3.000.000 6.823.000 65.000 152.000 321.000
Finanskostnader -86.000 -72.000 0 0 -484.000
Finans 2.914.000 6.751.000 65.000 152.000 -163.000
Resultat før skatt 3.003.000 6.710.000 45.000 0 4.278.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -170.000 0 -1.032.000
Årsresultat 3.002.000 6.708.000 -125.000 0 3.245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.236.000 10.920.000 6.239.000 7.458.000 3.621.000
Sum omløpsmidler 6.496.000 2.071.000 424.000 152.000 12.799.000
Sum eiendeler 14.732.000 12.991.000 6.663.000 7.610.000 16.420.000
Sum opptjent egenkapital 8.094.000 7.792.000 5.285.000 6.410.000 7.490.000
Sum egenkapital 8.294.000 7.992.000 5.485.000 6.610.000 7.590.000
Sum langsiktig gjeld 4.487.000 4.023.000 170.000 0 168.000
Sum kortsiktig gjeld 1.950.000 976.000 1.007.000 1.000.000 8.663.000
Sum gjeld og egenkapital 14.731.000 12.991.000 6.662.000 7.610.000 16.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 0 52.137.000
Andre inntekter 345.000 207.000 0 0 504.000
Driftsinntekter 345.000 207.000 54.000 0 52.641.000
Varekostnad -133.000 -127.000 0 0 -36.214.000
Lønninger 0 0 -6.441.000
Avskrivning -32.000 -36.000 -15.000 0 -242.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -86.000 -59.000 -152.000 -5.303.000
Driftskostnader -256.000 -249.000 -74.000 -152.000 -48.200.000
Driftsresultat 89.000 -42.000 -20.000 -152.000 4.441.000
Finansinntekter 3.000.000 6.823.000 65.000 152.000 321.000
Finanskostnader -86.000 -72.000 0 0 -484.000
Finans 2.914.000 6.751.000 65.000 152.000 -163.000
Konsernbidrag -312.000 0 0 0
Utbytte -2.700.000 -4.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat 3.002.000 6.708.000 -125.000 0 3.245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 147.000
Driftsløsøre 1.176.000 199.000 235.000 0 1.544.000
Sum varige driftsmidler 1.176.000 199.000 235.000 0 1.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.060.000 10.721.000 6.003.000 7.458.000 1.930.000
Sum anleggsmidler 8.236.000 10.920.000 6.239.000 7.458.000 3.621.000
Varebeholdning 0 0 1.594.000
Kundefordringer 6.000 0 0 2.580.000
Andre fordringer 24.000 5.000 0 96.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.366.000 1.924.000 354.000 0 8.529.000
Sum omløpsmidler 6.496.000 2.071.000 424.000 152.000 12.799.000
Sum eiendeler 14.732.000 12.991.000 6.663.000 7.610.000 16.420.000
Sum opptjent egenkapital 8.094.000 7.792.000 5.285.000 6.410.000 7.490.000
Sum egenkapital 8.294.000 7.992.000 5.485.000 6.610.000 7.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 173.000 170.000 0 168.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.487.000 4.023.000 170.000 0 168.000
Leverandørgjeld 25.000 16.000 7.000 0 3.083.000
Betalbar skatt 0 0 986.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 0 2.896.000
Utbytte -2.700.000 -4.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.509.000 960.000 0 0 1.197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.950.000 976.000 1.007.000 1.000.000 8.663.000
Sum gjeld og egenkapital 14.731.000 12.991.000 6.662.000 7.610.000 16.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.546.000 1.095.000 -583.000 -848.000 4.136.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.1 0.4 0.2 1.5
Likviditetsgrad 2 3.3 2.1 0.4 0.2 1.3
Soliditet 56.3 61.5 82.3 86.9 46.2
Resultatgrad 25.8 -20.3 8.4
Rentedekningsgrad 1.0 -0.6 9.2
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.2 0.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.0 52.2 0.7 0 2
Signatur
04.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.01.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex