Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jesima Eiendom AS
Juridisk navn:  Jesima Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32765566
Kløvstadhagen 29 Kløvstadhagen 29 Fax: 35057801
3618 Skollenborg 3618 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 984284144
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 12/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ø. H. Regnskap Autorisert Regnskapsførerselskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-72%
Resultat  
  
31.25%
Egenkapital  
  
-0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.000 25.000 14.000 31.000 29.000
Resultat: -11.000 -16.000 -15.000 -5.000 16.000
Egenkapital: 1.418.000 1.429.000 1.445.000 1.560.000 2.006.000
Regnskap for  Jesima Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.000 25.000 14.000 31.000 29.000
Driftskostnader -20.000 -42.000 -31.000 -40.000 -22.000
Driftsresultat -13.000 -17.000 -16.000 -10.000 7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Resultat før skatt -11.000 -16.000 -15.000 -5.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -16.000 -15.000 -5.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.186.000 1.190.000 1.195.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 364.000 363.000 255.000 365.000 788.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.549.000 1.445.000 1.560.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 1.314.000 206.000 222.000 337.000 783.000
Sum egenkapital 1.418.000 1.429.000 1.445.000 1.560.000 2.006.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 119.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.548.000 1.445.000 1.560.000 2.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 7.000 25.000 14.000 31.000 29.000
Driftsinntekter 7.000 25.000 14.000 31.000 29.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -42.000 -31.000 -40.000 -22.000
Driftskostnader -20.000 -42.000 -31.000 -40.000 -22.000
Driftsresultat -13.000 -17.000 -16.000 -10.000 7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -440.000 -353.000
Årsresultat -11.000 -16.000 -15.000 -5.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 9.000 31.000
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.186.000 1.190.000 1.195.000 1.217.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 116.000 116.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 247.000 255.000 365.000 788.000
Sum omløpsmidler 364.000 363.000 255.000 365.000 788.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.549.000 1.445.000 1.560.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 1.314.000 206.000 222.000 337.000 783.000
Sum egenkapital 1.418.000 1.429.000 1.445.000 1.560.000 2.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -440.000 -353.000
Annen kortsiktig gjeld 132.000 119.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 119.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.548.000 1.445.000 1.560.000 2.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 244.000 255.000 365.000 788.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.1
Likviditetsgrad 2 2.8 3.1 0 0 0
Soliditet 91.5 92.3 1 1 1
Resultatgrad -185.7 -114.3 -32.3 24.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.8 - -0.4 0.8
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex