Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jessheim Auto Senter As
Juridisk navn:  Jessheim Auto Senter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67024700
Trondheimsveien 80 Trondheimsveien 80 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 997419952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/21/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.41%
Resultat  
  
20.96%
Egenkapital  
  
16.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.093.000 9.821.000 10.223.000 10.643.000 9.929.000
Resultat: 854.000 706.000 461.000 556.000 593.000
Egenkapital: 4.592.000 3.927.000 3.778.000 166.000 142.000
Regnskap for  Jessheim Auto Senter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.093.000 9.821.000 10.223.000 10.643.000 9.929.000
Driftskostnader -8.158.000 -9.025.000 -9.672.000 -10.084.000 -9.332.000
Driftsresultat 935.000 797.000 552.000 558.000 597.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -92.000 -92.000 -2.000 -5.000
Finans -81.000 -90.000 -90.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 854.000 706.000 461.000 556.000 593.000
Skattekostnad -188.000 -157.000 -107.000 -135.000 -150.000
Årsresultat 666.000 548.000 354.000 421.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.066.000 5.133.000 5.240.000 311.000 202.000
Sum omløpsmidler 2.492.000 1.919.000 1.952.000 1.609.000 1.807.000
Sum eiendeler 7.558.000 7.052.000 7.192.000 1.920.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 4.492.000 3.827.000 3.678.000 66.000 42.000
Sum egenkapital 4.592.000 3.927.000 3.778.000 166.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 1.533.000 1.699.000 1.855.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.432.000 1.426.000 1.559.000 1.747.000 1.867.000
Sum gjeld og egenkapital 7.557.000 7.052.000 7.192.000 1.921.000 2.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.564.000 9.136.000 9.581.000 9.829.000 9.298.000
Andre inntekter 529.000 685.000 643.000 814.000 632.000
Driftsinntekter 9.093.000 9.821.000 10.223.000 10.643.000 9.929.000
Varekostnad -3.795.000 -4.168.000 -4.118.000 -5.164.000 -4.887.000
Lønninger -1.998.000 -2.255.000 -2.423.000 -1.735.000 -1.664.000
Avskrivning -67.000 -107.000 -116.000 -96.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.298.000 -2.495.000 -3.015.000 -3.089.000 -2.729.000
Driftskostnader -8.158.000 -9.025.000 -9.672.000 -10.084.000 -9.332.000
Driftsresultat 935.000 797.000 552.000 558.000 597.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -92.000 -92.000 -2.000 -5.000
Finans -81.000 -90.000 -90.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 666.000 548.000 354.000 421.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000
Fast eiendom 4.805.000 4.805.000 4.805.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 279.000 386.000 261.000 150.000
Sum varige driftsmidler 5.016.000 5.083.000 5.190.000 261.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 5.066.000 5.133.000 5.240.000 311.000 202.000
Varebeholdning 520.000 463.000 559.000 614.000 572.000
Kundefordringer 15.000 35.000 77.000 90.000 71.000
Andre fordringer 32.000 74.000 1.000 89.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.924.000 1.346.000 1.314.000 816.000 902.000
Sum omløpsmidler 2.492.000 1.919.000 1.952.000 1.609.000 1.807.000
Sum eiendeler 7.558.000 7.052.000 7.192.000 1.920.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 4.492.000 3.827.000 3.678.000 66.000 42.000
Sum egenkapital 4.592.000 3.927.000 3.778.000 166.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 19.000 15.000 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 553.000 606.000
Sum langsiktig gjeld 1.533.000 1.699.000 1.855.000 8.000 0
Leverandørgjeld 460.000 435.000 749.000 648.000 598.000
Betalbar skatt 194.000 153.000 114.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 280.000 197.000 238.000 160.000 192.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 498.000 441.000 458.000 387.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 1.432.000 1.426.000 1.559.000 1.747.000 1.867.000
Sum gjeld og egenkapital 7.557.000 7.052.000 7.192.000 1.921.000 2.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.060.000 493.000 393.000 -138.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1.3 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.9 0.6 0.7
Soliditet 60.8 55.7 52.5 8.6 7.1
Resultatgrad 10.3 8.1 5.4 5.2 6
Rentedekningsgrad 11.4 8.7 6 2 119.4
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 10.6 13.1
Total kapitalrentabilitet 12.4 11.3 7.7 29.1 29.8
Signatur
04.10.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex