Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jevnaker Almenning
Juridisk navn:  Jevnaker Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48013495
c/o Gran Almenning Postboks 38 Morstadvegen 1 Fax: 61323663
2711 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 913115384
Aksjekapital: 9.722 NOK
Etableringsdato: 11/17/1906
Foretakstype: FLI
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.2%
Resultat  
  
133.88%
Egenkapital  
  
9.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.178.000 4.039.000 4.496.000 3.656.000 3.464.000
Resultat: 2.589.000 1.107.000 1.031.000 113.000 530.000
Egenkapital: 25.067.000 22.820.000 21.990.000 21.309.000 21.297.000
Regnskap for  Jevnaker Almenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.178.000 4.039.000 4.496.000 3.656.000 3.464.000
Driftskostnader -3.036.000 -3.205.000 -3.982.000 -3.798.000 -3.251.000
Driftsresultat 2.143.000 833.000 514.000 -143.000 213.000
Finansinntekter 446.000 274.000 517.000 256.000 317.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 446.000 274.000 517.000 256.000 317.000
Resultat før skatt 2.589.000 1.107.000 1.031.000 113.000 530.000
Skattekostnad -89.000 -16.000 -18.000 -16.000 -26.000
Årsresultat 2.500.000 1.091.000 1.013.000 97.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.300.000 17.201.000 16.411.000 14.469.000 7.106.000
Sum omløpsmidler 7.895.000 6.362.000 6.071.000 7.331.000 15.317.000
Sum eiendeler 26.195.000 23.563.000 22.482.000 21.800.000 22.423.000
Sum opptjent egenkapital 23.299.000 21.049.000 20.218.000 19.537.000 19.525.000
Sum egenkapital 25.067.000 22.820.000 21.990.000 21.309.000 21.297.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 637.000 385.000 385.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 26.196.000 23.565.000 22.482.000 21.801.000 22.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.726.000 2.393.000 3.480.000 2.628.000 2.333.000
Andre inntekter 1.453.000 1.646.000 1.016.000 1.028.000 1.131.000
Driftsinntekter 5.178.000 4.039.000 4.496.000 3.656.000 3.464.000
Varekostnad -1.067.000 -1.352.000 -1.250.000 -1.096.000 -1.071.000
Lønninger -118.000 -120.000 -121.000 -147.000 -115.000
Avskrivning -300.000 -277.000 -239.000 -88.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.408.000 -1.562.000 -2.390.000 -2.469.000 -1.969.000
Driftskostnader -3.036.000 -3.205.000 -3.982.000 -3.798.000 -3.251.000
Driftsresultat 2.143.000 833.000 514.000 -143.000 213.000
Finansinntekter 446.000 274.000 517.000 256.000 317.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 446.000 274.000 517.000 256.000 317.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -253.000 -260.000 -332.000 -85.000 -295.000
Årsresultat 2.500.000 1.091.000 1.013.000 97.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.651.000 5.928.000 6.075.000 6.043.000 5.851.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.191.000 5.928.000 6.075.000 6.043.000 5.851.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.109.000 11.274.000 10.336.000 8.426.000 1.255.000
Sum anleggsmidler 18.300.000 17.201.000 16.411.000 14.469.000 7.106.000
Varebeholdning 530.000 143.000 38.000 20.000 18.000
Kundefordringer 6.000 74.000 313.000 377.000 333.000
Andre fordringer 42.000 600.000 601.000 1.118.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.317.000 5.545.000 5.119.000 5.816.000 14.917.000
Sum omløpsmidler 7.895.000 6.362.000 6.071.000 7.331.000 15.317.000
Sum eiendeler 26.195.000 23.563.000 22.482.000 21.800.000 22.423.000
Sum opptjent egenkapital 23.299.000 21.049.000 20.218.000 19.537.000 19.525.000
Sum egenkapital 25.067.000 22.820.000 21.990.000 21.309.000 21.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Leverandørgjeld 173.000 312.000 120.000 128.000 216.000
Betalbar skatt 89.000 16.000 18.000 16.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 535.000 22.000 51.000 61.000 167.000
Utbytte -253.000 -260.000 -332.000 -85.000 -295.000
Annen kortsiktig gjeld 225.000 286.000 196.000 181.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 637.000 385.000 385.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 26.196.000 23.565.000 22.482.000 21.801.000 22.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.874.000 5.725.000 5.686.000 6.946.000 14.297.000
Likviditetsgrad 1 7.7 10.0 15.8 1 1
Likviditetsgrad 2 7.2 9.8 15.7 1 1
Soliditet 95.7 96.8 97.8 97.7 9
Resultatgrad 41.4 20.6 11.4 -3.9 6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.9 4.7 4.6 0.5 2.4
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex