Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jg Eiendom AS
Juridisk navn:  Jg Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 163 Fax:
1620 Gressvik 1620 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 993394114
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.82%
Resultat  
  
-15.78%
Egenkapital  
  
17.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.863.000 3.140.000 1.400.000 1.362.000 1.200.000
Resultat: 1.174.000 1.394.000 854.000 861.000 1.057.000
Egenkapital: 850.000 724.000 507.000 406.000 253.000
Regnskap for  Jg Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.863.000 3.140.000 1.400.000 1.362.000 1.200.000
Driftskostnader -1.334.000 -1.399.000 -304.000 -267.000 -60.000
Driftsresultat 1.529.000 1.741.000 1.096.000 1.096.000 1.140.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -356.000 -346.000 -243.000 -235.000 -83.000
Finans -356.000 -346.000 -243.000 -235.000 -83.000
Resultat før skatt 1.174.000 1.394.000 854.000 861.000 1.057.000
Skattekostnad -258.000 -252.000 -186.000 -197.000 -256.000
Årsresultat 916.000 1.143.000 668.000 664.000 801.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.395.000 11.063.000 7.691.000 8.026.000 4.354.000
Sum omløpsmidler 276.000 298.000 97.000 100.000 42.000
Sum eiendeler 10.671.000 11.361.000 7.788.000 8.126.000 4.396.000
Sum opptjent egenkapital 750.000 624.000 407.000 306.000 153.000
Sum egenkapital 850.000 724.000 507.000 406.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 8.613.000 9.204.000 6.423.000 6.874.000 3.138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 1.433.000 858.000 846.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 10.671.000 11.361.000 7.788.000 8.126.000 4.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.063.000 1.040.000 0 13.000 0
Andre inntekter 1.800.000 2.100.000 1.400.000 1.350.000 1.200.000
Driftsinntekter 2.863.000 3.140.000 1.400.000 1.362.000 1.200.000
Varekostnad -529.000 -508.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -338.000 -337.000 -133.000 -115.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -554.000 -171.000 -152.000 -58.000
Driftskostnader -1.334.000 -1.399.000 -304.000 -267.000 -60.000
Driftsresultat 1.529.000 1.741.000 1.096.000 1.096.000 1.140.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -356.000 -346.000 -243.000 -235.000 -83.000
Finans -356.000 -346.000 -243.000 -235.000 -83.000
Konsernbidrag -790.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 916.000 1.143.000 668.000 664.000 801.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
Maskiner anlegg 0 1.078.000 1.211.000 254.000
Driftsløsøre 2.453.000 2.790.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.470.000 4.807.000 3.095.000 3.228.000 2.271.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.925.000 6.256.000 4.595.000 4.798.000 2.083.000
Sum anleggsmidler 10.395.000 11.063.000 7.691.000 8.026.000 4.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 243.000 154.000 0 0 0
Andre fordringer 31.000 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 113.000 97.000 100.000 22.000
Sum omløpsmidler 276.000 298.000 97.000 100.000 42.000
Sum eiendeler 10.671.000 11.361.000 7.788.000 8.126.000 4.396.000
Sum opptjent egenkapital 750.000 624.000 407.000 306.000 153.000
Sum egenkapital 850.000 724.000 507.000 406.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 336.000 300.000 239.000 223.000 188.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.013.000 1.116.000 738.000 673.000 926.000
Sum langsiktig gjeld 8.613.000 9.204.000 6.423.000 6.874.000 3.138.000
Leverandørgjeld 120.000 305.000 60.000 58.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 0 48.000 103.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 1.433.000 858.000 846.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 10.671.000 11.361.000 7.788.000 8.126.000 4.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -932.000 -1.135.000 -761.000 -746.000 -964.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0
Soliditet 8.0 6.4 6.5 5 5.8
Resultatgrad 53.4 55.4 78.3 80.5 9
Rentedekningsgrad 4.3 5 4.5 4.7 13.7
Gjeldsgrad 11.6 14.7 14.4 1 16.4
Total kapitalrentabilitet 14.3 15.3 14.1 13.5 25.9
Signatur
10.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex