Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jim AS
Juridisk navn:  Jim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69512074
Transistorfaret 7 Transistorfaret 7 Fax:
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 991203052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.76%
Resultat  
  
-343.75%
Egenkapital  
  
-2.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.891.000 4.043.000 3.776.000 2.267.000 6.068.000
Resultat: -39.000 16.000 165.000 19.000 2.575.000
Egenkapital: 1.367.000 1.397.000 1.385.000 1.234.000 1.214.000
Regnskap for  Jim AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.891.000 4.043.000 3.776.000 2.267.000 6.068.000
Driftskostnader -3.919.000 -4.013.000 -3.602.000 -2.249.000 -3.494.000
Driftsresultat -27.000 29.000 174.000 18.000 2.574.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -9.000 -2.000 0
Finans -13.000 -13.000 -8.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -39.000 16.000 165.000 19.000 2.575.000
Skattekostnad 9.000 -3.000 -14.000 0 -637.000
Årsresultat -30.000 13.000 151.000 19.000 1.938.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.500.000 4.122.000 4.325.000 3.545.000 102.000
Sum omløpsmidler 780.000 1.681.000 584.000 1.269.000 2.462.000
Sum eiendeler 4.280.000 5.803.000 4.909.000 4.814.000 2.564.000
Sum opptjent egenkapital 1.263.000 1.293.000 1.281.000 1.130.000 1.110.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.397.000 1.385.000 1.234.000 1.214.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 639.000 2.577.000 3.348.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.904.000 3.767.000 948.000 232.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 4.279.000 5.803.000 4.910.000 4.814.000 2.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.000 15.000 6.068.000
Andre inntekter 3.891.000 4.043.000 3.775.000 2.251.000 0
Driftsinntekter 3.891.000 4.043.000 3.776.000 2.267.000 6.068.000
Varekostnad -57.000 -4.000 -25.000 -24.000 0
Lønninger -2.739.000 -2.689.000 -1.883.000 -1.324.000 -2.458.000
Avskrivning -22.000 -203.000 -145.000 -22.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.101.000 -1.117.000 -1.549.000 -879.000 -1.007.000
Driftskostnader -3.919.000 -4.013.000 -3.602.000 -2.249.000 -3.494.000
Driftsresultat -27.000 29.000 174.000 18.000 2.574.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -9.000 -2.000 0
Finans -13.000 -13.000 -8.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.025.000
Årsresultat -30.000 13.000 151.000 19.000 1.938.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 622.000 825.000 45.000 67.000
Sum varige driftsmidler 3.500.000 4.122.000 4.325.000 3.545.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 35.000
Sum anleggsmidler 3.500.000 4.122.000 4.325.000 3.545.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 110.000 91.000 0 344.000
Andre fordringer 0 0 827.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 780.000 1.570.000 493.000 442.000 2.047.000
Sum omløpsmidler 780.000 1.681.000 584.000 1.269.000 2.462.000
Sum eiendeler 4.280.000 5.803.000 4.909.000 4.814.000 2.564.000
Sum opptjent egenkapital 1.263.000 1.293.000 1.281.000 1.130.000 1.110.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.397.000 1.385.000 1.234.000 1.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 17.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 347.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 639.000 2.577.000 3.348.000 0
Leverandørgjeld 2.000 9.000 3.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 638.000
Skyldig offentlige avgifter 280.000 307.000 181.000 138.000 225.000
Utbytte 0 0 0 -1.025.000
Annen kortsiktig gjeld 2.622.000 3.450.000 417.000 93.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 2.904.000 3.767.000 948.000 232.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 4.279.000 5.803.000 4.910.000 4.814.000 2.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.124.000 -2.086.000 -364.000 1.037.000 1.113.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.6 5.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 5.5 1.8
Soliditet 31.9 24.1 28.2 25.6 47.4
Resultatgrad -0.7 0.7 4.6 0.8 42.4
Rentedekningsgrad -2.1 2.2 19.3 9
Gjeldsgrad 2.1 3.2 2.5 2.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -0.6 0.5 3.6 0.4 100.5
Signatur
29.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex