Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jo Strømgren Kompani
Juridisk navn:  Jo Strømgren Kompani
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22460459
C/O Sentralen Oslo As Postboks 183 Sentrum c/o Sentralen Øvre Slottsgate 3 Fax: 55312706
0102 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980233464
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/15/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Håkon Killi As
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.11%
Resultat  
  
-98.19%
Egenkapital  
  
0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.577.000 5.953.000 6.116.000 6.102.000 6.100.000
Resultat: 15.000 830.000 25.000 -76.000 -554.000
Egenkapital: 1.332.000 1.320.000 492.000 467.000 545.000
Regnskap for  Jo Strømgren Kompani
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.577.000 5.953.000 6.116.000 6.102.000 6.100.000
Driftskostnader -4.569.000 -5.115.000 -6.080.000 -6.168.000 -6.640.000
Driftsresultat 7.000 837.000 36.000 -66.000 -540.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -14.000 -15.000 -21.000
Finans 7.000 -6.000 -11.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt 15.000 830.000 25.000 -76.000 -554.000
Skattekostnad -2.000 -3.000 0 -1.000 -1.000
Årsresultat 12.000 828.000 25.000 -78.000 -555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 14.000 27.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.852.000 2.127.000 856.000 1.511.000 1.444.000
Sum eiendeler 1.883.000 2.141.000 883.000 1.511.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000 1.310.000 482.000 457.000 535.000
Sum egenkapital 1.332.000 1.320.000 492.000 467.000 545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 552.000 822.000 391.000 1.044.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 2.142.000 883.000 1.511.000 1.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Andre inntekter 1.577.000 1.953.000 2.616.000 2.602.000 2.600.000
Driftsinntekter 4.577.000 5.953.000 6.116.000 6.102.000 6.100.000
Varekostnad -687.000 -762.000 -964.000 -904.000 -1.160.000
Lønninger -2.322.000 -2.393.000 -2.387.000 -2.573.000 -3.610.000
Avskrivning -20.000 -13.000 -12.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.540.000 -1.947.000 -2.717.000 -2.691.000 -1.870.000
Driftskostnader -4.569.000 -5.115.000 -6.080.000 -6.168.000 -6.640.000
Driftsresultat 7.000 837.000 36.000 -66.000 -540.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -14.000 -15.000 -21.000
Finans 7.000 -6.000 -11.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 828.000 25.000 -78.000 -555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 31.000 14.000 27.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 14.000 27.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 14.000 27.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 258.000 75.000 66.000 635.000 50.000
Andre fordringer 202.000 71.000 74.000 81.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.392.000 1.982.000 716.000 795.000 1.298.000
Sum omløpsmidler 1.852.000 2.127.000 856.000 1.511.000 1.444.000
Sum eiendeler 1.883.000 2.141.000 883.000 1.511.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000 1.310.000 482.000 457.000 535.000
Sum egenkapital 1.332.000 1.320.000 492.000 467.000 545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 343.000 80.000 413.000 240.000
Betalbar skatt 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 149.000 89.000 143.000 246.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 343.000 327.000 222.000 486.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 822.000 391.000 1.044.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 2.142.000 883.000 1.511.000 1.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.300.000 1.305.000 465.000 467.000 545.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.6 2.2 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 3.4 2.6 2.2 1.4 1.6
Soliditet 70.7 61.6 55.7 30.9 37.7
Resultatgrad 0.2 14.1 0.6 -1.1 -8.9
Rentedekningsgrad 7.0 83.7 2.6 -4.4 -25.7
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 2.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.8 39.3 4.4
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex