Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Joe AS
Juridisk navn:  Joe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90557793
Vollsveien 108B Vollsveien 108B Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986609075
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/17/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.65%
Resultat  
  
-19.98%
Egenkapital  
  
-6.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.157.000 3.243.000 4.405.000 4.099.000 3.514.000
Resultat: 945.000 1.181.000 2.315.000 1.978.000 799.000
Egenkapital: 4.669.000 5.018.000 5.216.000 4.133.000 3.974.000
Regnskap for  Joe AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.157.000 3.243.000 4.405.000 4.099.000 3.514.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.741.000 -2.091.000 -1.975.000 -2.657.000
Driftsresultat 1.315.000 1.502.000 2.313.000 2.124.000 857.000
Finansinntekter -182.000 -258.000 503.000 -145.000 80.000
Finanskostnader -187.000 -62.000 -502.000 -1.000 -138.000
Finans -369.000 -320.000 1.000 -146.000 -58.000
Resultat før skatt 945.000 1.181.000 2.315.000 1.978.000 799.000
Skattekostnad -294.000 -337.000 -531.000 -519.000 -194.000
Årsresultat 651.000 844.000 1.783.000 1.459.000 605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.483.000 1.911.000 1.873.000 1.353.000 1.326.000
Sum omløpsmidler 3.909.000 4.033.000 4.174.000 3.951.000 3.164.000
Sum eiendeler 5.392.000 5.944.000 6.047.000 5.304.000 4.490.000
Sum opptjent egenkapital 4.569.000 4.918.000 5.116.000 4.033.000 3.874.000
Sum egenkapital 4.669.000 5.018.000 5.216.000 4.133.000 3.974.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 722.000 927.000 830.000 1.171.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 5.391.000 5.945.000 6.047.000 5.304.000 4.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.157.000 3.243.000 4.405.000 4.099.000 3.514.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.157.000 3.243.000 4.405.000 4.099.000 3.514.000
Varekostnad -116.000 -52.000 -335.000 -338.000 -69.000
Lønninger -927.000 -1.020.000 -956.000 -848.000 -890.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -2.000 -2.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -793.000 -662.000 -798.000 -787.000 -1.693.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.741.000 -2.091.000 -1.975.000 -2.657.000
Driftsresultat 1.315.000 1.502.000 2.313.000 2.124.000 857.000
Finansinntekter -182.000 -258.000 503.000 -145.000 80.000
Finanskostnader -187.000 -62.000 -502.000 -1.000 -138.000
Finans -369.000 -320.000 1.000 -146.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.043.000 -700.000 -1.300.000 -500.000
Årsresultat 651.000 844.000 1.783.000 1.459.000 605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.384.000 1.391.000 1.353.000 1.333.000 1.294.000
Sum varige driftsmidler 1.384.000 1.391.000 1.353.000 1.333.000 1.294.000
Sum finansielle anleggsmidler 89.000 520.000 520.000 20.000 31.000
Sum anleggsmidler 1.483.000 1.911.000 1.873.000 1.353.000 1.326.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 235.000 312.000 194.000 536.000 236.000
Andre fordringer 193.000 151.000 191.000 69.000 64.000
Sum investeringer 1.212.000 1.021.000 926.000 772.000 582.000
Kasse, bank 2.268.000 2.549.000 2.863.000 2.575.000 2.282.000
Sum omløpsmidler 3.909.000 4.033.000 4.174.000 3.951.000 3.164.000
Sum eiendeler 5.392.000 5.944.000 6.047.000 5.304.000 4.490.000
Sum opptjent egenkapital 4.569.000 4.918.000 5.116.000 4.033.000 3.874.000
Sum egenkapital 4.669.000 5.018.000 5.216.000 4.133.000 3.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 101.000 38.000 116.000 51.000 105.000
Betalbar skatt 285.000 337.000 530.000 520.000 207.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 123.000 133.000 180.000 152.000
Utbytte -1.000.000 -1.043.000 -700.000 -1.300.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 151.000 428.000 52.000 120.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 722.000 927.000 830.000 1.171.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 5.391.000 5.945.000 6.047.000 5.304.000 4.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.187.000 3.106.000 3.344.000 2.780.000 2.649.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.4 5 3.4 6.1
Likviditetsgrad 2 5.4 4.4 5 3.4 6.1
Soliditet 86.6 84.4 86.3 77.9 88.5
Resultatgrad 41.7 46.3 52.5 51.8 24.4
Rentedekningsgrad 7.0 24.2 4.6 2 6.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.0 20.9 46.6 37.3 20.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex