Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johansen Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Johansen Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62400130
Vestsivegen 269 Vestsivegen 269 Fax: 62400131
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 865325762
Aksjekapital: 66.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 11/4/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.89%
Resultat  
  
-25.34%
Egenkapital  
  
14.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.485.000 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000
Resultat: 2.107.000 2.822.000 3.454.000 -288.000 1.452.000
Egenkapital: 6.279.000 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000
Regnskap for  Johansen Skogsdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.485.000 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000
Driftskostnader -48.970.000 -49.800.000 -46.547.000 -37.097.000 -36.736.000
Driftsresultat 2.514.000 3.767.000 4.426.000 -63.000 1.624.000
Finansinntekter 98.000 109.000 52.000 108.000 65.000
Finanskostnader -504.000 -1.054.000 -1.024.000 -333.000 -237.000
Finans -406.000 -945.000 -972.000 -225.000 -172.000
Resultat før skatt 2.107.000 2.822.000 3.454.000 -288.000 1.452.000
Skattekostnad -509.000 -586.000 -760.000 114.000 -345.000
Årsresultat 1.599.000 2.236.000 2.694.000 -174.000 1.107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.950.000 23.817.000 29.709.000 21.592.000 12.194.000
Sum omløpsmidler 10.819.000 17.422.000 14.148.000 11.767.000 8.431.000
Sum eiendeler 31.769.000 41.239.000 43.857.000 33.359.000 20.625.000
Sum opptjent egenkapital 6.213.000 5.414.000 4.378.000 7.650.000 7.823.000
Sum egenkapital 6.279.000 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000
Sum langsiktig gjeld 19.361.000 26.099.000 32.354.000 20.643.000 8.094.000
Sum kortsiktig gjeld 6.129.000 9.659.000 7.060.000 4.966.000 4.608.000
Sum gjeld og egenkapital 31.769.000 41.238.000 43.858.000 33.359.000 20.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.170.000 50.308.000 45.441.000 34.892.000 34.649.000
Andre inntekter 5.315.000 3.259.000 5.533.000 2.141.000 3.711.000
Driftsinntekter 51.485.000 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000
Varekostnad -1.914.000 -2.095.000 -1.350.000 -1.749.000 -3.893.000
Lønninger -18.842.000 -19.566.000 -18.125.000 -14.311.000 -14.040.000
Avskrivning -4.003.000 -5.130.000 -5.101.000 -2.217.000 -2.340.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.211.000 -23.009.000 -21.971.000 -18.820.000 -16.463.000
Driftskostnader -48.970.000 -49.800.000 -46.547.000 -37.097.000 -36.736.000
Driftsresultat 2.514.000 3.767.000 4.426.000 -63.000 1.624.000
Finansinntekter 98.000 109.000 52.000 108.000 65.000
Finanskostnader -504.000 -1.054.000 -1.024.000 -333.000 -237.000
Finans -406.000 -945.000 -972.000 -225.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.599.000 2.236.000 2.694.000 -174.000 1.107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 326.000 326.000 326.000 326.000 90.000
Maskiner anlegg 17.977.000 20.929.000 26.735.000 18.343.000 10.324.000
Driftsløsøre 233.000 256.000 115.000 171.000 103.000
Sum varige driftsmidler 18.536.000 21.510.000 27.176.000 18.840.000 10.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.414.000 2.307.000 2.534.000 2.753.000 1.678.000
Sum anleggsmidler 20.950.000 23.817.000 29.709.000 21.592.000 12.194.000
Varebeholdning 0 0 1.134.000
Kundefordringer 1.905.000 4.082.000 4.678.000 2.748.000 2.953.000
Andre fordringer 3.878.000 2.621.000 1.422.000 2.040.000 1.367.000
Sum investeringer 247.000 284.000 0 0 0
Kasse, bank 4.789.000 10.435.000 8.048.000 6.980.000 2.976.000
Sum omløpsmidler 10.819.000 17.422.000 14.148.000 11.767.000 8.431.000
Sum eiendeler 31.769.000 41.239.000 43.857.000 33.359.000 20.625.000
Sum opptjent egenkapital 6.213.000 5.414.000 4.378.000 7.650.000 7.823.000
Sum egenkapital 6.279.000 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.744.000 2.320.000 1.819.000 1.059.000 1.174.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.361.000 26.099.000 32.354.000 20.643.000 8.094.000
Leverandørgjeld 1.469.000 2.103.000 1.516.000 2.212.000 1.582.000
Betalbar skatt 85.000 85.000 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 1.876.000 3.218.000 2.761.000 1.362.000 1.692.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.899.000 3.053.000 1.783.000 1.392.000 1.288.000
Sum kortsiktig gjeld 6.129.000 9.659.000 7.060.000 4.966.000 4.608.000
Sum gjeld og egenkapital 31.769.000 41.238.000 43.858.000 33.359.000 20.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.690.000 7.763.000 7.088.000 6.801.000 3.823.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 2 2.4 1.6
Soliditet 19.8 13.3 10.1 23.2 38.4
Resultatgrad 4.9 7.0 8.7 -0.2 4.2
Rentedekningsgrad 5.0 3.6 4.3 -0.2 6.9
Gjeldsgrad 4.1 6.5 8.9 3.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 8.2 9.4 10.2 0.1 8.2
Signatur
11.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex