Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johansen & Co. Produksjon As
Juridisk navn:  Johansen & Co. Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64852350
Postboks 220 Anolitveien 5 Fax:
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 913461894
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 3/17/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.31%
Resultat  
  
44.53%
Egenkapital  
  
43.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.355.000 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000
Resultat: -451.000 -813.000 -166.000 -8.262.000 -3.094.000
Egenkapital: 2.297.000 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000
Regnskap for  Johansen & Co. Produksjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.355.000 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000
Driftskostnader -27.302.000 -31.168.000 -26.111.000 -32.775.000 -50.369.000
Driftsresultat 52.000 -323.000 57.000 -8.217.000 -5.688.000
Finansinntekter 87.000 2.000 2.000 16.000 2.920.000
Finanskostnader -591.000 -491.000 -225.000 -61.000 -326.000
Finans -504.000 -489.000 -223.000 -45.000 2.594.000
Resultat før skatt -451.000 -813.000 -166.000 -8.262.000 -3.094.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.213.000 1.474.000
Årsresultat -451.000 -813.000 -166.000 -9.475.000 -1.620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.400.000 2.297.000 3.453.000 3.917.000 6.132.000
Sum omløpsmidler 9.630.000 10.977.000 8.503.000 6.979.000 14.148.000
Sum eiendeler 11.030.000 13.274.000 11.956.000 10.896.000 20.280.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 -9.200.000 -8.387.000 -8.220.000 642.000
Sum egenkapital 2.297.000 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000
Sum langsiktig gjeld 264.000 562.000 806.000 1.767.000 7.738.000
Sum kortsiktig gjeld 8.469.000 11.111.000 8.736.000 6.549.000 5.287.000
Sum gjeld og egenkapital 11.030.000 13.273.000 11.955.000 10.896.000 20.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.355.000 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.355.000 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000
Varekostnad -9.256.000 -10.529.000 -8.755.000 -13.235.000 -20.946.000
Lønninger -12.668.000 -12.646.000 -9.779.000 -12.152.000 -18.003.000
Avskrivning -897.000 -1.156.000 -1.105.000 -1.026.000 -1.024.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.481.000 -6.837.000 -6.472.000 -6.362.000 -10.396.000
Driftskostnader -27.302.000 -31.168.000 -26.111.000 -32.775.000 -50.369.000
Driftsresultat 52.000 -323.000 57.000 -8.217.000 -5.688.000
Finansinntekter 87.000 2.000 2.000 16.000 2.920.000
Finanskostnader -591.000 -491.000 -225.000 -61.000 -326.000
Finans -504.000 -489.000 -223.000 -45.000 2.594.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -451.000 -813.000 -166.000 -9.475.000 -1.620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.213.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.376.000 2.081.000 2.828.000 3.056.000 3.688.000
Driftsløsøre 23.000 216.000 625.000 861.000 1.231.000
Sum varige driftsmidler 1.400.000 2.297.000 3.453.000 3.917.000 4.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.400.000 2.297.000 3.453.000 3.917.000 6.132.000
Varebeholdning 3.631.000 2.864.000 3.159.000 2.203.000 5.952.000
Kundefordringer 3.989.000 7.916.000 4.307.000 3.067.000 5.606.000
Andre fordringer 1.619.000 111.000 235.000 217.000 1.202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 87.000 801.000 1.492.000 1.387.000
Sum omløpsmidler 9.630.000 10.977.000 8.503.000 6.979.000 14.148.000
Sum eiendeler 11.030.000 13.274.000 11.956.000 10.896.000 20.280.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 -9.200.000 -8.387.000 -8.220.000 642.000
Sum egenkapital 2.297.000 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.605.000 1.663.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.517.000 1.923.000 1.414.000 1.737.000 0
Sum langsiktig gjeld 264.000 562.000 806.000 1.767.000 7.738.000
Leverandørgjeld 3.385.000 4.799.000 4.723.000 2.440.000 1.576.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.342.000 2.041.000 1.524.000 1.141.000 2.088.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.225.000 2.348.000 1.075.000 1.231.000 1.623.000
Sum kortsiktig gjeld 8.469.000 11.111.000 8.736.000 6.549.000 5.287.000
Sum gjeld og egenkapital 11.030.000 13.273.000 11.955.000 10.896.000 20.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.161.000 -134.000 -233.000 430.000 8.861.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.1 2.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.7 1.6
Soliditet 20.8 12.1 20.2 23.7 35.8
Resultatgrad 0.2 0.2 -33.5 -12.7
Rentedekningsgrad 0.1 -0.7 0.3 -134.7 -8.5
Gjeldsgrad 3.8 7.3 4 3.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 1.3 -2.4 0.5 -75.3 -13.6
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex