Johansen & Sandgren AS
Juridisk navn:  Johansen & Sandgren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90168711
Postboks 137 Tveita Erlends Vei 24 Fax: 22302650
0617 Oslo 669 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966125160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/23/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Høilund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.65%
Resultat  
  
-152.94%
Egenkapital  
  
-3.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 121.000 211.000 242.000 215.000 257.000
Resultat: -9.000 17.000 17.000 111.000 -28.000
Egenkapital: 197.000 204.000 190.000 177.000 72.000
Regnskap for  Johansen & Sandgren AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 121.000 211.000 242.000 215.000 257.000
Driftskostnader -130.000 -194.000 -225.000 -103.000 -285.000
Driftsresultat -9.000 17.000 17.000 111.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -9.000 17.000 17.000 111.000 -28.000
Skattekostnad 2.000 -4.000 -4.000 -6.000 0
Årsresultat -7.000 13.000 13.000 105.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 13.000 0
Sum omløpsmidler 261.000 272.000 287.000 277.000 251.000
Sum eiendeler 261.000 272.000 287.000 290.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 104.000 90.000 77.000 -28.000
Sum egenkapital 197.000 204.000 190.000 177.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 68.000 97.000 80.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 272.000 287.000 291.000 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 211.000 242.000 215.000 257.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 121.000 211.000 242.000 215.000 257.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -21.000 -21.000
Lønninger -94.000 -157.000 -182.000 -31.000 -226.000
Avskrivning 0 0 -13.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -37.000 -29.000 -45.000 -38.000
Driftskostnader -130.000 -194.000 -225.000 -103.000 -285.000
Driftsresultat -9.000 17.000 17.000 111.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 13.000 13.000 105.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 13.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 13.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 13.000 25.000 19.000 19.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 259.000 262.000 258.000 228.000
Sum omløpsmidler 261.000 272.000 287.000 277.000 251.000
Sum eiendeler 261.000 272.000 287.000 290.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 104.000 90.000 77.000 -28.000
Sum egenkapital 197.000 204.000 190.000 177.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 34.000 34.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 38.000 10.000
Betalbar skatt 0 4.000 4.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 18.000 45.000 12.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 46.000 49.000 24.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 68.000 97.000 80.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 272.000 287.000 291.000 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 204.000 190.000 197.000 105.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4 3 3.5 1.7
Likviditetsgrad 2 4.1 4 3 3.5 1.7
Soliditet 75.5 7 66.2 60.8 28.6
Resultatgrad -7.4 8.1 7 51.6 -10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.6 2.5
Total kapitalrentabilitet -3.4 6.3 5.9 38.5 -11.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex