John Haugen AS
Juridisk navn:  John Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69824010
Hølandsveien 6 Hølandsveien 6 Fax:
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Østfold Indre Østfold
Org.nr: 912475859
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1977 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.95%
Resultat  
  
-26.51%
Egenkapital  
  
5.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 431.000 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000
Resultat: 718.000 977.000 -1.717.000 993.000 305.000
Egenkapital: 12.226.000 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000
Regnskap for  John Haugen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 431.000 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000
Driftskostnader -703.000 -413.000 -643.000 -1.281.000 -2.295.000
Driftsresultat -273.000 -21.000 -427.000 466.000 -149.000
Finansinntekter 991.000 998.000 1.612.000 534.000 454.000
Finanskostnader -2.903.000 -6.000 -1.000
Finans 991.000 998.000 -1.291.000 528.000 453.000
Resultat før skatt 718.000 977.000 -1.717.000 993.000 305.000
Skattekostnad -118.000 -130.000 643.000 -237.000 -144.000
Årsresultat 600.000 848.000 -1.074.000 756.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.932.000 3.383.000 3.331.000 3.146.000 3.172.000
Sum omløpsmidler 16.782.000 15.393.000 14.374.000 15.966.000 14.948.000
Sum eiendeler 19.714.000 18.776.000 17.705.000 19.112.000 18.120.000
Sum opptjent egenkapital 11.926.000 11.325.000 10.477.000 11.551.000 10.795.000
Sum egenkapital 12.226.000 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000
Sum langsiktig gjeld 356.000 378.000 379.000 464.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 7.132.000 6.772.000 6.549.000 6.797.000 6.494.000
Sum gjeld og egenkapital 19.714.000 18.775.000 17.705.000 19.112.000 18.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 1.391.000 2.114.000
Andre inntekter 431.000 388.000 216.000 356.000 32.000
Driftsinntekter 431.000 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000
Varekostnad 0 -8.000
Lønninger -4.000 -4.000 -109.000 -755.000
Avskrivning -7.000 -15.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -409.000 -628.000 -1.146.000 -1.506.000
Driftskostnader -703.000 -413.000 -643.000 -1.281.000 -2.295.000
Driftsresultat -273.000 -21.000 -427.000 466.000 -149.000
Finansinntekter 991.000 998.000 1.612.000 534.000 454.000
Finanskostnader -2.903.000 -6.000 -1.000
Finans 991.000 998.000 -1.291.000 528.000 453.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 600.000 848.000 -1.074.000 756.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 149.000 15.000 41.000
Sum varige driftsmidler 149.000 15.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.783.000 3.383.000 3.331.000 3.131.000 3.131.000
Sum anleggsmidler 2.932.000 3.383.000 3.331.000 3.146.000 3.172.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 394.000 332.000 353.000 549.000 860.000
Andre fordringer 105.000 104.000 641.000 17.000 48.000
Sum investeringer 16.123.000 14.870.000 12.876.000 14.812.000 13.885.000
Kasse, bank 160.000 87.000 505.000 588.000 156.000
Sum omløpsmidler 16.782.000 15.393.000 14.374.000 15.966.000 14.948.000
Sum eiendeler 19.714.000 18.776.000 17.705.000 19.112.000 18.120.000
Sum opptjent egenkapital 11.926.000 11.325.000 10.477.000 11.551.000 10.795.000
Sum egenkapital 12.226.000 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 102.000 103.000 188.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 356.000 378.000 379.000 464.000 530.000
Leverandørgjeld 44.000 -2.000 32.000 228.000
Betalbar skatt 141.000 130.000 304.000 267.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 2.000 13.000 56.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.947.000 6.633.000 6.547.000 6.449.000 5.943.000
Sum kortsiktig gjeld 7.132.000 6.772.000 6.549.000 6.797.000 6.494.000
Sum gjeld og egenkapital 19.714.000 18.775.000 17.705.000 19.112.000 18.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.650.000 8.621.000 7.825.000 9.169.000 8.454.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3
Soliditet 62.0 61.9 60.9 6 61.2
Resultatgrad -63.3 -5.4 -197.7 26.7 -6.9
Rentedekningsgrad -0.1 77.7
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.6 5.2 6.7 5.2 1.7
Signatur
16.11.2023
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex