John & Egil Hansen As
Juridisk navn:  John & Egil Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storøyveien 88 Storøyveien 88 Fax:
8300 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 922980322
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
1037.02%
Resultat  
  
4343.2%
Egenkapital  
  
1155.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 32.405.000 2.850.000
Resultat: 30.036.000 676.000
Egenkapital: 25.455.000 2.027.000
Regnskap for  John & Egil Hansen As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 32.405.000 2.850.000
Driftskostnader -2.394.000 -2.189.000
Driftsresultat 30.011.000 660.000
Finansinntekter 26.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 25.000 16.000
Resultat før skatt 30.036.000 676.000
Skattekostnad -6.608.000 -143.000
Årsresultat 23.428.000 533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 194.000 560.000
Sum omløpsmidler 32.254.000 3.800.000
Sum eiendeler 32.448.000 4.360.000
Sum opptjent egenkapital 23.961.000 533.000
Sum egenkapital 25.455.000 2.027.000
Sum langsiktig gjeld 5.345.000 1.871.000
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 462.000
Sum gjeld og egenkapital 32.448.000 4.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.829.000 2.450.000
Andre inntekter 29.576.000 400.000
Driftsinntekter 32.405.000 2.850.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.301.000 -1.348.000
Avskrivning -193.000 -198.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -900.000 -643.000
Driftskostnader -2.394.000 -2.189.000
Driftsresultat 30.011.000 660.000
Finansinntekter 26.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 25.000 16.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 23.428.000 533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 148.000 257.000
Sum varige driftsmidler 194.000 560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 194.000 560.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 358.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 31.896.000 3.797.000
Sum omløpsmidler 32.254.000 3.800.000
Sum eiendeler 32.448.000 4.360.000
Sum opptjent egenkapital 23.961.000 533.000
Sum egenkapital 25.455.000 2.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.345.000 203.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.345.000 1.871.000
Leverandørgjeld 3.000 19.000
Betalbar skatt 1.466.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 257.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 462.000
Sum gjeld og egenkapital 32.448.000 4.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.606.000 3.338.000
Likviditetsgrad 1 19.6 8.2
Likviditetsgrad 2 19.6 8.2
Soliditet 78.4 46.5
Resultatgrad 92.6 23.2
Rentedekningsgrad 30.011.0
Gjeldsgrad 0.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 92.6 15.5
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex