Johnsen & Nilsen Eiendom As
Juridisk navn:  Johnsen & Nilsen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn Næringspark 55H Storebotn 55H Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 992755733
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.71%
Resultat  
  
-4.88%
Egenkapital  
  
21.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 702.000 707.000 456.000 374.000 467.000
Resultat: 546.000 574.000 312.000 278.000 104.000
Egenkapital: 1.433.000 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000
Regnskap for  Johnsen & Nilsen Eiendom As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 702.000 707.000 456.000 374.000 467.000
Driftskostnader -155.000 -133.000 -143.000 -95.000 -362.000
Driftsresultat 547.000 574.000 312.000 278.000 105.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 546.000 574.000 312.000 278.000 104.000
Skattekostnad -120.000 -126.000 -124.000 -61.000 -78.000
Årsresultat 426.000 447.000 189.000 217.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.272.000 3.154.000 3.236.000 3.676.000 3.650.000
Sum omløpsmidler 366.000 465.000 238.000 587.000 351.000
Sum eiendeler 3.638.000 3.619.000 3.474.000 4.263.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 833.000 581.000 276.000 508.000 291.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 1.634.000 2.079.000 2.248.000 157.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 571.000 360.000 351.000 2.997.000 2.956.000
Sum gjeld og egenkapital 3.638.000 3.620.000 3.475.000 4.262.000 4.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 702.000 707.000 456.000 374.000 467.000
Driftsinntekter 702.000 707.000 456.000 374.000 467.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -51.000 -61.000 -13.000 -280.000
Driftskostnader -155.000 -133.000 -143.000 -95.000 -362.000
Driftsresultat 547.000 574.000 312.000 278.000 105.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag -174.000 -143.000 -215.000 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 426.000 447.000 189.000 217.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.072.000 3.154.000 3.236.000 3.318.000 3.400.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.072.000 3.154.000 3.236.000 3.318.000 3.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 357.000 250.000
Sum anleggsmidler 3.272.000 3.154.000 3.236.000 3.676.000 3.650.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 86.000 82.000 118.000 250.000 300.000
Andre fordringer 150.000 153.000 310.000 13.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 129.000 230.000 121.000 27.000 39.000
Sum omløpsmidler 366.000 465.000 238.000 587.000 351.000
Sum eiendeler 3.638.000 3.619.000 3.474.000 4.263.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 833.000 581.000 276.000 508.000 291.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 213.000 214.000 214.000 157.000 154.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.634.000 2.079.000 2.248.000 157.000 154.000
Leverandørgjeld 4.000 7.000 37.000 1.000 3.000
Betalbar skatt 72.000 85.000 6.000 58.000 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 20.000 32.000 8.000 23.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 464.000 247.000 275.000 2.930.000 2.930.000
Sum kortsiktig gjeld 571.000 360.000 351.000 2.997.000 2.956.000
Sum gjeld og egenkapital 3.638.000 3.620.000 3.475.000 4.262.000 4.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 105.000 -113.000 -2.410.000 -2.605.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3 0.7 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3 0.7 0.2 0.1
Soliditet 39.4 32.6 25.2 2 22.3
Resultatgrad 77.9 81.2 68.4 74.3 22.5
Rentedekningsgrad 547.0
Gjeldsgrad 1.5 2.1 3.0 2.8 3.5
Total kapitalrentabilitet 15.0 15.9 9.0 6.5 2.6
Signatur
08.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex