Johnsens Byggservice As
Juridisk navn:  Johnsens Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97884649
Giletoppen 6 Giletoppen 6 Fax:
3159 Melsomvik 3159 Melsomvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 913770161
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.46%
Resultat  
  
122.22%
Egenkapital  
  
3.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.661.000 2.138.000 1.905.000 1.867.000 1.629.000
Resultat: 26.000 -117.000 49.000 -183.000 -220.000
Egenkapital: -654.000 -679.000 -562.000 -610.000 -427.000
Regnskap for  Johnsens Byggservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.661.000 2.138.000 1.905.000 1.867.000 1.629.000
Driftskostnader -2.605.000 -2.238.000 -1.841.000 -2.033.000 -1.843.000
Driftsresultat 57.000 -99.000 64.000 -167.000 -214.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -18.000 -15.000 -16.000 -6.000
Finans -31.000 -18.000 -15.000 -16.000 -6.000
Resultat før skatt 26.000 -117.000 49.000 -183.000 -220.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 26.000 -117.000 49.000 -183.000 -220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 68.000 99.000 35.000
Sum omløpsmidler 179.000 298.000 200.000 84.000 133.000
Sum eiendeler 179.000 307.000 268.000 183.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -704.000 -729.000 -612.000 -660.000 -477.000
Sum egenkapital -654.000 -679.000 -562.000 -610.000 -427.000
Sum langsiktig gjeld 255.000 313.000 355.000 279.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 673.000 475.000 514.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 307.000 268.000 183.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.661.000 2.125.000 1.905.000 1.867.000 1.629.000
Andre inntekter 13.000 0 0
Driftsinntekter 2.661.000 2.138.000 1.905.000 1.867.000 1.629.000
Varekostnad -1.407.000 -942.000 -579.000 -674.000 -890.000
Lønninger -726.000 -843.000 -732.000 -950.000 -560.000
Avskrivning -9.000 -7.000 -31.000 -35.000 -13.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -446.000 -499.000 -374.000 -380.000
Driftskostnader -2.605.000 -2.238.000 -1.841.000 -2.033.000 -1.843.000
Driftsresultat 57.000 -99.000 64.000 -167.000 -214.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -18.000 -15.000 -16.000 -6.000
Finans -31.000 -18.000 -15.000 -16.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 26.000 -117.000 49.000 -183.000 -220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 9.000 0 0
Driftsløsøre 68.000 99.000 35.000
Sum varige driftsmidler 9.000 68.000 99.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 68.000 99.000 35.000
Varebeholdning 22.000 157.000 50.000 0 0
Kundefordringer 86.000 72.000 114.000 0 89.000
Andre fordringer 58.000 66.000 13.000 17.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 3.000 23.000 68.000 33.000
Sum omløpsmidler 179.000 298.000 200.000 84.000 133.000
Sum eiendeler 179.000 307.000 268.000 183.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -704.000 -729.000 -612.000 -660.000 -477.000
Sum egenkapital -654.000 -679.000 -562.000 -610.000 -427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 255.000 313.000 355.000 279.000 5.000
Leverandørgjeld 435.000 407.000 262.000 370.000 329.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 146.000 61.000 30.000 83.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 120.000 152.000 114.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 673.000 475.000 514.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 307.000 268.000 183.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -398.000 -375.000 -275.000 -430.000 -456.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
Soliditet -367.4 -221.2 -209.7 -333.3 -255.7
Resultatgrad 2.1 -4.6 3.4 -8.9 -13.1
Rentedekningsgrad 1.8 -5.5 4.3 -10.4 -35.7
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -1.5 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet 32.0 -32.2 23.9 -91.3 -128.1
Signatur
20.06.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2014
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex