Johnsens Utleieservice As
Juridisk navn:  Johnsens Utleieservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Johnsen Måneliveien 30 c/o Johnsen Måneliveien 30 Fax:
3790 Helle 3790 Helle
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 919283343
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kragerø Og Grenland Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.2%
Resultat  
  
-74.19%
Egenkapital  
  
183.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.477.000 1.495.000 786.000 1.027.000 884.000
Resultat: 24.000 93.000 -185.000 43.000 41.000
Egenkapital: 34.000 12.000 -82.000 88.000 54.000
Regnskap for  Johnsens Utleieservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.477.000 1.495.000 786.000 1.027.000 884.000
Driftskostnader -1.458.000 -1.407.000 -976.000 -982.000 -842.000
Driftsresultat 18.000 87.000 -191.000 43.000 42.000
Finansinntekter 5.000 5.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 5.000 5.000 6.000 0 -1.000
Resultat før skatt 24.000 93.000 -185.000 43.000 41.000
Skattekostnad -1.000 15.000 -10.000 -7.000
Årsresultat 23.000 93.000 -170.000 34.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 240.000 271.000 428.000 150.000
Sum omløpsmidler 288.000 238.000 89.000 145.000 250.000
Sum eiendeler 536.000 478.000 360.000 573.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -18.000 -112.000 58.000 24.000
Sum egenkapital 34.000 12.000 -82.000 88.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 10.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 466.000 443.000 476.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 478.000 361.000 574.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.458.000 1.349.000 685.000 1.020.000 884.000
Andre inntekter 19.000 146.000 101.000 7.000 0
Driftsinntekter 1.477.000 1.495.000 786.000 1.027.000 884.000
Varekostnad -547.000 -391.000 -238.000 -164.000 -227.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -52.000 -67.000 -45.000 -60.000 -19.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -859.000 -949.000 -693.000 -758.000 -596.000
Driftskostnader -1.458.000 -1.407.000 -976.000 -982.000 -842.000
Driftsresultat 18.000 87.000 -191.000 43.000 42.000
Finansinntekter 5.000 5.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 5.000 5.000 6.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 23.000 93.000 -170.000 34.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 28.000 41.000 56.000 165.000 0
Driftsløsøre 144.000 113.000 133.000 166.000 150.000
Sum varige driftsmidler 196.000 183.000 189.000 332.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 57.000 82.000 97.000 0
Sum anleggsmidler 248.000 240.000 271.000 428.000 150.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 111.000 149.000 15.000 49.000 132.000
Andre fordringer 84.000 10.000 20.000 46.000 70.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 93.000 78.000 54.000 50.000 48.000
Sum omløpsmidler 288.000 238.000 89.000 145.000 250.000
Sum eiendeler 536.000 478.000 360.000 573.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -18.000 -112.000 58.000 24.000
Sum egenkapital 34.000 12.000 -82.000 88.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 10.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 10.000 5.000
Leverandørgjeld 189.000 145.000 135.000 91.000 153.000
Betalbar skatt 5.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 49.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 321.000 308.000 332.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 466.000 443.000 476.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 478.000 361.000 574.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -228.000 -354.000 -331.000 -91.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.2 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.2 0.3 0.7
Soliditet 6.4 2.5 -22.7 15.3 13.5
Resultatgrad 1.2 5.8 -24.3 4.2 4.8
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 14.7 38.8 -5.4 5.5 6.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 19.2 -51.2 7.5 10.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex