Johnson Transport & Services
Juridisk navn:  Johnson Transport & Services
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40053386
Margrethes Vei 6 Margrethes Vei 6 Fax:
4311 Hommersåk 4311 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 998327458
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/3/2012 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Mn Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.33%
Resultat  
  
47.65%
Egenkapital  
  
127.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.206.000 2.558.000
Resultat: 1.131.000 766.000
Egenkapital: 126.000 -463.000
Regnskap for  Johnson Transport & Services
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.206.000 2.558.000
Driftskostnader -2.071.000 -1.791.000
Driftsresultat 1.134.000 767.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000
Resultat før skatt 1.131.000 766.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.131.000 766.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 25.000
Sum omløpsmidler 53.000 -75.000
Sum eiendeler 260.000 -50.000
Sum opptjent egenkapital 126.000 -463.000
Sum egenkapital 126.000 -463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 -50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.206.000 2.558.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.206.000 2.558.000
Varekostnad -468.000 -451.000
Lønninger -962.000 -857.000
Avskrivning -48.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -593.000 -475.000
Driftskostnader -2.071.000 -1.791.000
Driftsresultat 1.134.000 767.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.131.000 766.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 70.000 25.000
Sum varige driftsmidler 70.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 207.000 25.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 -243.000
Andre fordringer -3.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 54.000 167.000
Sum omløpsmidler 53.000 -75.000
Sum eiendeler 260.000 -50.000
Sum opptjent egenkapital 126.000 -463.000
Sum egenkapital 126.000 -463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 143.000
Betalbar skatt -130.000 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 167.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 -50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 -488.000
Likviditetsgrad 1 0.4 -0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 -0.2
Soliditet 48.3 9
Resultatgrad 35.4 3
Rentedekningsgrad 3 383.5
Gjeldsgrad 1.1 -0.9
Total kapitalrentabilitet 434.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex