Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jon Røyr AS
Juridisk navn:  Jon Røyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61187700
Postboks 105 Trondhjemsvegen 8 Fax: 61187709
2801 Gjøvik 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 952003933
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.61%
Resultat  
  
-33.52%
Egenkapital  
  
33.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.389.000 4.064.000 3.019.000 3.605.000 4.467.000
Resultat: 238.000 358.000 -199.000 261.000 311.000
Egenkapital: 741.000 557.000 780.000 940.000 750.000
Regnskap for  Jon Røyr AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.389.000 4.064.000 3.019.000 3.605.000 4.467.000
Driftskostnader -3.113.000 -3.657.000 -3.164.000 -3.283.000 -4.100.000
Driftsresultat 276.000 407.000 -145.000 322.000 366.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -50.000 -55.000 -62.000 -62.000
Finans -38.000 -49.000 -54.000 -60.000 -56.000
Resultat før skatt 238.000 358.000 -199.000 261.000 311.000
Skattekostnad -53.000 -81.000 38.000 -70.000 -84.000
Årsresultat 184.000 278.000 -161.000 191.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 593.000 640.000 726.000 766.000 831.000
Sum omløpsmidler 1.737.000 1.911.000 1.592.000 2.092.000 2.207.000
Sum eiendeler 2.330.000 2.551.000 2.318.000 2.858.000 3.038.000
Sum opptjent egenkapital 641.000 457.000 680.000 840.000 650.000
Sum egenkapital 741.000 557.000 780.000 940.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 1.140.000 1.053.000 1.164.000 1.270.000
Sum kortsiktig gjeld 569.000 854.000 486.000 754.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 2.330.000 2.551.000 2.319.000 2.858.000 3.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.295.000 4.024.000 2.979.000 3.565.000 4.426.000
Andre inntekter 94.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Driftsinntekter 3.389.000 4.064.000 3.019.000 3.605.000 4.467.000
Varekostnad -587.000 -808.000 -523.000 -658.000 -849.000
Lønninger -1.747.000 -2.123.000 -2.038.000 -1.923.000 -2.466.000
Avskrivning -82.000 -82.000 -78.000 -115.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -697.000 -644.000 -525.000 -587.000 -656.000
Driftskostnader -3.113.000 -3.657.000 -3.164.000 -3.283.000 -4.100.000
Driftsresultat 276.000 407.000 -145.000 322.000 366.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -50.000 -55.000 -62.000 -62.000
Finans -38.000 -49.000 -54.000 -60.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000
Årsresultat 184.000 278.000 -161.000 191.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 83.000 110.000 72.000 81.000
Fast eiendom 451.000 513.000 580.000 646.000 712.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 43.000 36.000 48.000 38.000
Sum varige driftsmidler 500.000 557.000 616.000 694.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 593.000 640.000 726.000 766.000 831.000
Varebeholdning 574.000 556.000 660.000 535.000 471.000
Kundefordringer 275.000 510.000 506.000 518.000 746.000
Andre fordringer 32.000 29.000 32.000 83.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 856.000 815.000 395.000 957.000 947.000
Sum omløpsmidler 1.737.000 1.911.000 1.592.000 2.092.000 2.207.000
Sum eiendeler 2.330.000 2.551.000 2.318.000 2.858.000 3.038.000
Sum opptjent egenkapital 641.000 457.000 680.000 840.000 650.000
Sum egenkapital 741.000 557.000 780.000 940.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 1.140.000 1.053.000 1.164.000 1.270.000
Leverandørgjeld 73.000 49.000 109.000 152.000 131.000
Betalbar skatt 64.000 54.000 0 62.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 193.000 141.000 169.000 179.000
Utbytte 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 293.000 407.000 236.000 373.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 569.000 854.000 486.000 754.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 2.330.000 2.551.000 2.319.000 2.858.000 3.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.168.000 1.057.000 1.106.000 1.338.000 1.189.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.2 3.3 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.6 1.9 2.1 1.7
Soliditet 31.8 21.8 33.6 32.9 24.7
Resultatgrad 8.1 1 -4.8 8.9 8.2
Rentedekningsgrad 6.9 8.1 -2.6 5.2 5.9
Gjeldsgrad 2.1 3.6 2 2 3.1
Total kapitalrentabilitet 11.9 1 -6.2 11.3 12.2
Signatur
13.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex