Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jone Wiig Gartneri AS
Juridisk navn:  Jone Wiig Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51424847
Vikvegen 140 Vikvegen 140 Fax: 51428734
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 990534403
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 11/7/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
6.26%
Resultat  
  
-78.51%
Egenkapital  
  
8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.616.000 40.106.000 27.466.000 25.886.000 25.708.000
Resultat: 749.000 3.485.000 2.538.000 -78.000 41.000
Egenkapital: 7.268.000 6.692.000 3.990.000 2.011.000 2.073.000
Regnskap for  Jone Wiig Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.616.000 40.106.000 27.466.000 25.886.000 25.708.000
Driftskostnader -41.861.000 -36.624.000 -24.937.000 -25.965.000 -25.662.000
Driftsresultat 756.000 3.483.000 2.529.000 -79.000 46.000
Finansinntekter 2.000 17.000 18.000 17.000 12.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -9.000 -15.000 -17.000
Finans -7.000 3.000 9.000 2.000 -5.000
Resultat før skatt 749.000 3.485.000 2.538.000 -78.000 41.000
Skattekostnad -174.000 -783.000 -558.000 16.000 -16.000
Årsresultat 575.000 2.702.000 1.979.000 -62.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.565.000 6.234.000 3.309.000 3.292.000 1.441.000
Sum omløpsmidler 11.757.000 9.064.000 7.588.000 5.184.000 3.736.000
Sum eiendeler 18.322.000 15.298.000 10.897.000 8.476.000 5.177.000
Sum opptjent egenkapital 7.168.000 6.592.000 3.890.000 1.911.000 1.973.000
Sum egenkapital 7.268.000 6.692.000 3.990.000 2.011.000 2.073.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 212.000 87.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.941.000 8.394.000 6.820.000 6.466.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 18.322.000 15.298.000 10.897.000 8.477.000 5.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.473.000 39.545.000 27.123.000 25.585.000 25.258.000
Andre inntekter 2.143.000 561.000 344.000 301.000 450.000
Driftsinntekter 42.616.000 40.106.000 27.466.000 25.886.000 25.708.000
Varekostnad -9.374.000 -8.725.000 -6.109.000 -6.436.000 -9.988.000
Lønninger -9.886.000 -10.499.000 -5.560.000 -4.926.000 -4.680.000
Avskrivning -1.316.000 -893.000 -466.000 -303.000 -400.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.395.000 -16.340.000 -12.822.000 -14.555.000 -10.639.000
Driftskostnader -41.861.000 -36.624.000 -24.937.000 -25.965.000 -25.662.000
Driftsresultat 756.000 3.483.000 2.529.000 -79.000 46.000
Finansinntekter 2.000 17.000 18.000 17.000 12.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -9.000 -15.000 -17.000
Finans -7.000 3.000 9.000 2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 575.000 2.702.000 1.979.000 -62.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 49.000 33.000
Fast eiendom 817.000 528.000 41.000 46.000 52.000
Maskiner anlegg 5.442.000 5.441.000 3.139.000 3.026.000 1.293.000
Driftsløsøre 47.000 86.000 10.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 6.306.000 6.054.000 3.190.000 3.088.000 1.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 259.000 179.000 120.000 155.000 64.000
Sum anleggsmidler 6.565.000 6.234.000 3.309.000 3.292.000 1.441.000
Varebeholdning 2.232.000 1.744.000 1.524.000 813.000 891.000
Kundefordringer 4.517.000 4.038.000 2.299.000 1.452.000 1.646.000
Andre fordringer 1.694.000 376.000 527.000 658.000 344.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 3.312.000 2.905.000 3.235.000 2.260.000 853.000
Sum omløpsmidler 11.757.000 9.064.000 7.588.000 5.184.000 3.736.000
Sum eiendeler 18.322.000 15.298.000 10.897.000 8.476.000 5.177.000
Sum opptjent egenkapital 7.168.000 6.592.000 3.890.000 1.911.000 1.973.000
Sum egenkapital 7.268.000 6.692.000 3.990.000 2.011.000 2.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 113.000 212.000 87.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 212.000 87.000 0 0
Leverandørgjeld 6.169.000 4.919.000 4.853.000 4.247.000 1.834.000
Betalbar skatt 272.000 644.000 423.000 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 995.000 275.000 169.000 191.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.898.000 1.836.000 1.269.000 2.050.000 1.052.000
Sum kortsiktig gjeld 10.941.000 8.394.000 6.820.000 6.466.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 18.322.000 15.298.000 10.897.000 8.477.000 5.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 816.000 670.000 768.000 -1.282.000 632.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9
Soliditet 39.7 43.7 36.6 23.7 4
Resultatgrad 1.8 8.7 9.2 -0.3 0.2
Rentedekningsgrad 84.0 248.8 2 -5.3 2.7
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.7 3.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 22.9 23.4 -0.7 1.1
Signatur
12.12.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2006
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex