Jule Ferie Og Fritid AS
Juridisk navn:  Jule Ferie Og Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74338573
Jule Jule Fax:
7884 Sørli 7884 Sørli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Lierne
Org.nr: 975383962
Aksjekapital: 224.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/22/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.61%
Resultat  
  
56.67%
Egenkapital  
  
15.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 93.000 138.000 216.000 161.000 134.000
Resultat: 47.000 30.000 109.000 30.000 53.000
Egenkapital: 305.000 264.000 239.000 152.000 127.000
Regnskap for  Jule Ferie Og Fritid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 93.000 138.000 216.000 161.000 134.000
Driftskostnader -47.000 -110.000 -105.000 -126.000 -75.000
Driftsresultat 46.000 28.000 111.000 35.000 59.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -6.000 -6.000
Resultat før skatt 47.000 30.000 109.000 30.000 53.000
Skattekostnad -6.000 -4.000 -22.000 -4.000 -10.000
Årsresultat 41.000 26.000 87.000 26.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Sum omløpsmidler 272.000 255.000 250.000 193.000 172.000
Sum eiendeler 315.000 298.000 293.000 236.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 40.000 15.000 -72.000 -97.000
Sum egenkapital 305.000 264.000 239.000 152.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 57.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 33.000 53.000 27.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 297.000 292.000 236.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 93.000 138.000 216.000 161.000 134.000
Driftsinntekter 93.000 138.000 216.000 161.000 134.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -42.000 -32.000 -42.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -68.000 -73.000 -84.000 -75.000
Driftskostnader -47.000 -110.000 -105.000 -126.000 -75.000
Driftsresultat 46.000 28.000 111.000 35.000 59.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 26.000 87.000 26.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -9.000 -9.000 33.000 18.000
Andre fordringer 11.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 260.000 264.000 258.000 160.000 151.000
Sum omløpsmidler 272.000 255.000 250.000 193.000 172.000
Sum eiendeler 315.000 298.000 293.000 236.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 40.000 15.000 -72.000 -97.000
Sum egenkapital 305.000 264.000 239.000 152.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 57.000 78.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 6.000 4.000 22.000 4.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 27.000 22.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 33.000 53.000 27.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 297.000 292.000 236.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000 222.000 197.000 166.000 162.000
Likviditetsgrad 1 30.2 7.7 4.7 7.1 17.2
Likviditetsgrad 2 30.2 7.7 4.7 7.1 17.2
Soliditet 97.1 88.9 81.8 64.4 59.1
Resultatgrad 49.5 20.3 51.4 21.7 4
Rentedekningsgrad 27.8 5.8 8.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.0 10.1 38.7 14.8 27.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex