Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jule Maskin & Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Jule Maskin & Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48107350
Fax: 72867743
7357 Skaun 7357 Skaun
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 983158749
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kvidal Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.01%
Resultat  
  
-10.1%
Egenkapital  
  
-3.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.407.000 12.529.000 13.318.000 9.375.000 8.651.000
Resultat: 258.000 287.000 939.000 -950.000 358.000
Egenkapital: 5.481.000 5.707.000 5.480.000 4.735.000 5.442.000
Regnskap for  Jule Maskin & Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.407.000 12.529.000 13.318.000 9.375.000 8.651.000
Driftskostnader -12.729.000 -12.008.000 -12.168.000 -10.136.000 -8.155.000
Driftsresultat 678.000 522.000 1.151.000 -762.000 495.000
Finansinntekter 19.000 36.000 25.000 54.000 33.000
Finanskostnader -440.000 -270.000 -236.000 -242.000 -170.000
Finans -421.000 -234.000 -211.000 -188.000 -137.000
Resultat før skatt 258.000 287.000 939.000 -950.000 358.000
Skattekostnad -54.000 -60.000 -194.000 242.000 -65.000
Årsresultat 204.000 227.000 745.000 -708.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.366.000 11.000.000 7.245.000 8.910.000 7.642.000
Sum omløpsmidler 5.624.000 5.929.000 6.056.000 3.453.000 4.230.000
Sum eiendeler 16.990.000 16.929.000 13.301.000 12.363.000 11.872.000
Sum opptjent egenkapital 5.391.000 5.607.000 5.380.000 4.635.000 5.342.000
Sum egenkapital 5.481.000 5.707.000 5.480.000 4.735.000 5.442.000
Sum langsiktig gjeld 9.429.000 9.220.000 5.269.000 6.661.000 4.993.000
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 2.002.000 2.553.000 968.000 1.436.000
Sum gjeld og egenkapital 16.991.000 16.929.000 13.302.000 12.364.000 11.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.138.000 12.416.000 13.197.000 9.339.000 8.618.000
Andre inntekter 269.000 114.000 121.000 36.000 33.000
Driftsinntekter 13.407.000 12.529.000 13.318.000 9.375.000 8.651.000
Varekostnad -3.240.000 -3.014.000 -3.117.000 -2.691.000 -2.504.000
Lønninger -3.980.000 -3.873.000 -3.605.000 -3.162.000 -2.494.000
Avskrivning -2.016.000 -1.705.000 -1.627.000 -1.551.000 -1.174.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.493.000 -3.416.000 -3.819.000 -2.732.000 -1.983.000
Driftskostnader -12.729.000 -12.008.000 -12.168.000 -10.136.000 -8.155.000
Driftsresultat 678.000 522.000 1.151.000 -762.000 495.000
Finansinntekter 19.000 36.000 25.000 54.000 33.000
Finanskostnader -440.000 -270.000 -236.000 -242.000 -170.000
Finans -421.000 -234.000 -211.000 -188.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 227.000 745.000 -708.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 7.513.000 5.983.000
Driftsløsøre 11.360.000 10.983.000 7.218.000 1.323.000 1.498.000
Sum varige driftsmidler 11.360.000 10.983.000 7.218.000 8.836.000 7.481.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 17.000 28.000 74.000 160.000
Sum anleggsmidler 11.366.000 11.000.000 7.245.000 8.910.000 7.642.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 615.000 2.208.000 3.428.000 1.113.000 1.440.000
Andre fordringer 28.000 75.000 315.000 125.000 147.000
Sum investeringer 984.000 971.000 948.000 928.000 899.000
Kasse, bank 3.997.000 2.675.000 1.364.000 1.288.000 1.743.000
Sum omløpsmidler 5.624.000 5.929.000 6.056.000 3.453.000 4.230.000
Sum eiendeler 16.990.000 16.929.000 13.301.000 12.363.000 11.872.000
Sum opptjent egenkapital 5.391.000 5.607.000 5.380.000 4.635.000 5.342.000
Sum egenkapital 5.481.000 5.707.000 5.480.000 4.735.000 5.442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 600.000 546.000 486.000 331.000 573.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.429.000 9.220.000 5.269.000 6.661.000 4.993.000
Leverandørgjeld 859.000 973.000 1.204.000 303.000 728.000
Betalbar skatt 0 39.000 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 810.000 638.000 897.000 277.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 391.000 412.000 387.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 2.002.000 2.553.000 968.000 1.436.000
Sum gjeld og egenkapital 16.991.000 16.929.000 13.302.000 12.364.000 11.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.543.000 3.927.000 3.503.000 2.485.000 2.794.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3 2.4 3.6 2.9
Likviditetsgrad 2 2.7 3 2.4 3.6 2.9
Soliditet 32.3 33.7 41.2 38.3 45.8
Resultatgrad 5.1 4.2 8.6 -8.1 5.7
Rentedekningsgrad 1.5 1.9 4.9 -3.1 2.9
Gjeldsgrad 2.1 2 1.4 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.3 8.8 -5.7 4.4
Signatur
23.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex