Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jungheinrich Norge AS
Juridisk navn:  Jungheinrich Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02350
Postboks 246 Leirdal Alf Bjerckes vei 30 Fax: 22905590
1011 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914763436
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 150
Etableringsdato: 3/24/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.03%
Resultat  
  
-43.77%
Egenkapital  
  
6.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 469.661.000 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000
Resultat: 9.393.000 16.704.000 758.000 19.839.000 22.654.000
Egenkapital: 87.496.000 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000
Regnskap for  Jungheinrich Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 469.661.000 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000
Driftskostnader -460.457.000 -429.367.000 -437.006.000 -475.702.000 -421.518.000
Driftsresultat 9.204.000 22.105.000 -134.000 17.629.000 24.728.000
Finansinntekter 7.275.000 944.000 2.293.000 2.996.000 2.142.000
Finanskostnader -7.087.000 -6.344.000 -1.400.000 -786.000 -4.217.000
Finans 188.000 -5.400.000 893.000 2.210.000 -2.075.000
Resultat før skatt 9.393.000 16.704.000 758.000 19.839.000 22.654.000
Skattekostnad -2.071.000 -3.683.000 -323.000 -4.830.000 -5.800.000
Årsresultat 7.322.000 13.021.000 435.000 15.009.000 16.853.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.878.000 178.876.000 116.345.000 74.152.000 61.826.000
Sum omløpsmidler 213.063.000 184.662.000 133.659.000 122.010.000 129.682.000
Sum eiendeler 435.941.000 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.508.000
Sum opptjent egenkapital 84.896.000 79.459.000 55.513.000 55.426.000 57.870.000
Sum egenkapital 87.496.000 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000
Sum langsiktig gjeld 224.769.000 156.854.000 74.044.000 15.645.000 17.858.000
Sum kortsiktig gjeld 123.676.000 124.625.000 117.847.000 122.491.000 113.181.000
Sum gjeld og egenkapital 435.941.000 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 469.661.000 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 469.661.000 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000
Varekostnad -209.546.000 -190.397.000 -233.703.000 -279.109.000 -246.050.000
Lønninger -137.359.000 -141.316.000 -130.450.000 -129.786.000 -116.447.000
Avskrivning -63.748.000 -45.024.000 -23.340.000 -16.954.000 -15.343.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.804.000 -52.630.000 -49.513.000 -49.853.000 -43.678.000
Driftskostnader -460.457.000 -429.367.000 -437.006.000 -475.702.000 -421.518.000
Driftsresultat 9.204.000 22.105.000 -134.000 17.629.000 24.728.000
Finansinntekter 7.275.000 944.000 2.293.000 2.996.000 2.142.000
Finanskostnader -7.087.000 -6.344.000 -1.400.000 -786.000 -4.217.000
Finans 188.000 -5.400.000 893.000 2.210.000 -2.075.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -15.000.000 -12.500.000
Årsresultat 7.322.000 13.021.000 435.000 15.009.000 16.853.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.031.000 4.657.000 4.104.000 4.426.000 5.515.000
Fast eiendom 1.305.000 1.556.000 1.579.000 1.779.000 1.245.000
Maskiner anlegg 1.512.000 1.737.000 1.246.000 1.319.000 49.360.000
Driftsløsøre 213.030.000 170.926.000 109.416.000 66.628.000 5.706.000
Sum varige driftsmidler 215.847.000 174.219.000 112.241.000 69.726.000 56.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 222.878.000 178.876.000 116.345.000 74.152.000 61.826.000
Varebeholdning 43.595.000 35.699.000 33.870.000 25.654.000 28.758.000
Kundefordringer 52.031.000 58.606.000 54.725.000 48.243.000 50.234.000
Andre fordringer 1.002.000 7.944.000 11.719.000 11.814.000 12.531.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 57.264.000 53.134.000 30.939.000 31.526.000 20.449.000
Sum omløpsmidler 213.063.000 184.662.000 133.659.000 122.010.000 129.682.000
Sum eiendeler 435.941.000 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.508.000
Sum opptjent egenkapital 84.896.000 79.459.000 55.513.000 55.426.000 57.870.000
Sum egenkapital 87.496.000 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.407.000 14.078.000 15.676.000 15.645.000 17.858.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.125.000 41.895.000 50.257.000 39.620.000 30.850.000
Sum langsiktig gjeld 224.769.000 156.854.000 74.044.000 15.645.000 17.858.000
Leverandørgjeld 7.368.000 15.622.000 16.261.000 13.564.000 18.655.000
Betalbar skatt 3.913.000 5.320.000 0 3.152.000 5.186.000
Skyldig offentlige avgifter 26.383.000 27.375.000 22.534.000 22.704.000 17.367.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 -12.500.000
Annen kortsiktig gjeld 44.887.000 34.413.000 28.794.000 28.452.000 28.623.000
Sum kortsiktig gjeld 123.676.000 124.625.000 117.847.000 122.491.000 113.181.000
Sum gjeld og egenkapital 435.941.000 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.387.000 60.037.000 15.812.000 -481.000 16.501.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.8 0.8 0.9
Soliditet 20.1 22.6 23.2 29.6 31.6
Resultatgrad 2.0 4.9 3.6 5.5
Rentedekningsgrad 1.3 3.5 -0.1 22.4 5.9
Gjeldsgrad 4.0 3.4 3.3 2.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 3.8 6.3 0.9 10.5 1
Signatur
19.11.2021
SELSKAPET TEGNES AV TO AV DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE STYREMEDLEMMER
I FORENING.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex