Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Juno Cafe AS
Juridisk navn:  Juno Cafe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90537260
Storgaten 2 Storgaten 2 Fax:
3484 Holmsbu 3484 Holmsbu
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 861244792
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/18/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.74%
Resultat  
  
198.65%
Egenkapital  
  
12.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.787.000 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000
Resultat: 365.000 -370.000 985.000 -44.000 168.000
Egenkapital: 2.238.000 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000
Regnskap for  Juno Cafe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.787.000 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000
Driftskostnader -6.439.000 -5.825.000 -5.762.000 -5.494.000 -5.720.000
Driftsresultat 348.000 -384.000 160.000 -47.000 166.000
Finansinntekter 18.000 17.000 829.000 8.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 18.000 14.000 825.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 365.000 -370.000 985.000 -44.000 168.000
Skattekostnad -117.000 81.000 -40.000 9.000 -43.000
Årsresultat 248.000 -288.000 945.000 -36.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 580.000 548.000 583.000 704.000
Sum omløpsmidler 2.162.000 1.789.000 2.305.000 1.281.000 1.299.000
Sum eiendeler 2.632.000 2.369.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 2.133.000 1.884.000 2.173.000 1.228.000 1.263.000
Sum egenkapital 2.238.000 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 395.000 379.000 575.000 531.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.633.000 2.368.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.500.000 5.272.000 5.877.000 5.351.000 5.773.000
Andre inntekter 287.000 168.000 46.000 96.000 113.000
Driftsinntekter 6.787.000 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000
Varekostnad -2.614.000 -2.127.000 -2.111.000 -2.129.000 -2.281.000
Lønninger -2.485.000 -2.412.000 -2.432.000 -2.224.000 -2.390.000
Avskrivning -107.000 -135.000 -139.000 -154.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.233.000 -1.151.000 -1.080.000 -987.000 -926.000
Driftskostnader -6.439.000 -5.825.000 -5.762.000 -5.494.000 -5.720.000
Driftsresultat 348.000 -384.000 160.000 -47.000 166.000
Finansinntekter 18.000 17.000 829.000 8.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 18.000 14.000 825.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 -288.000 945.000 -36.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 117.000 35.000 44.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 361.000 403.000 452.000 539.000 676.000
Sum varige driftsmidler 361.000 403.000 452.000 539.000 676.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 60.000 60.000 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 580.000 548.000 583.000 704.000
Varebeholdning 270.000 562.000 373.000 345.000 243.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 386.000 196.000 121.000 79.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.506.000 1.030.000 1.811.000 858.000 971.000
Sum omløpsmidler 2.162.000 1.789.000 2.305.000 1.281.000 1.299.000
Sum eiendeler 2.632.000 2.369.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 2.133.000 1.884.000 2.173.000 1.228.000 1.263.000
Sum egenkapital 2.238.000 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 50.000 35.000 30.000 122.000
Betalbar skatt 0 31.000 7.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 108.000 147.000 142.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 221.000 361.000 353.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 395.000 379.000 575.000 531.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.633.000 2.368.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.767.000 1.410.000 1.730.000 750.000 664.000
Likviditetsgrad 1 5.5 4.7 4 2.4 2
Likviditetsgrad 2 4.8 3.2 3.4 1.8 1.7
Soliditet 85.0 8 79.8 71.5 68.3
Resultatgrad 5.1 -7.1 2.7 -0.9 2.8
Rentedekningsgrad 4 -9.4 33.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.9 -15.5 34.7 -2.1 8.6
Signatur
02.09.2021
STYRETS FORMANN ELLER TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex