Juptjenn Vannverk Sa
Juridisk navn:  Juptjenn Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62971216
Fax:
2123 Bruvoll 2123 Bruvoll
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 970031553
Aksjekapital: 328.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/28/1955
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.76%
Resultat  
  
-9.35%
Egenkapital  
  
20.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011
Omsetning: 4.138.000 3.840.000 3.362.000
Resultat: 126.000 139.000 56.000
Egenkapital: 1.229.000 1.017.000 958.000
Regnskap for  Juptjenn Vannverk Sa
Resultat 2013 2012 2011
Driftsinntekter 4.138.000 3.840.000 3.362.000
Driftskostnader -3.794.000 -3.644.000 -3.234.000
Driftsresultat 343.000 197.000 128.000
Finansinntekter 70.000 41.000 25.000
Finanskostnader -286.000 -99.000 -96.000
Finans -216.000 -58.000 -71.000
Resultat før skatt 126.000 139.000 56.000
Skattekostnad 86.000 -86.000 -41.000
Årsresultat 212.000 53.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.490.000 4.458.000 1.744.000
Sum omløpsmidler 2.378.000 2.128.000 1.173.000
Sum eiendeler 7.868.000 6.586.000 2.917.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 690.000 637.000
Sum egenkapital 1.229.000 1.017.000 958.000
Sum langsiktig gjeld 5.750.000 4.905.000 1.503.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 664.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 7.868.000 6.586.000 2.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.138.000 3.840.000 3.362.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.138.000 3.840.000 3.362.000
Varekostnad -1.806.000 -1.495.000 -1.125.000
Lønninger -308.000 -242.000 -195.000
Avskrivning -548.000 -326.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.132.000 -1.581.000 -1.578.000
Driftskostnader -3.794.000 -3.644.000 -3.234.000
Driftsresultat 343.000 197.000 128.000
Finansinntekter 70.000 41.000 25.000
Finanskostnader -286.000 -99.000 -96.000
Finans -216.000 -58.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 212.000 53.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.490.000 4.450.000 1.719.000
Driftsløsøre 0 8.000 25.000
Sum varige driftsmidler 5.490.000 4.458.000 1.744.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.490.000 4.458.000 1.744.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 44.000 88.000 37.000
Andre fordringer 274.000 871.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.059.000 1.169.000 984.000
Sum omløpsmidler 2.378.000 2.128.000 1.173.000
Sum eiendeler 7.868.000 6.586.000 2.917.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 690.000 637.000
Sum egenkapital 1.229.000 1.017.000 958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.750.000 4.905.000 1.503.000
Leverandørgjeld 545.000 114.000 60.000
Betalbar skatt 0 86.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 114.000 96.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 349.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 664.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 7.868.000 6.586.000 2.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.490.000 1.464.000 716.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.7 3.3 2.6
Soliditet 15.6 15.4 32.8
Resultatgrad 8.3 5.1 3.8
Rentedekningsgrad 1.4 2.4 1.6
Gjeldsgrad 5.4 5.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 3.6 5.2
Signatur
19.06.2012
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG, ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex