Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Justøy Skole - Montessoriskolen I Lillesand
Juridisk navn:  Justøy Skole - Montessoriskolen I Lillesand
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37275314
Mæbø Mæbø Fax: 37271379
4780 Brekkestø 4780 Brekkestø
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 881209942
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 7/8/1999 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.26%
Resultat  
  
-69.74%
Egenkapital  
  
11.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.163.000 10.189.000 9.645.000 8.198.000 8.034.000
Resultat: 184.000 608.000 966.000 106.000 -257.000
Egenkapital: 1.795.000 1.611.000 1.192.000 298.000 209.000
Regnskap for  Justøy Skole - Montessoriskolen I Lillesand
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.163.000 10.189.000 9.645.000 8.198.000 8.034.000
Driftskostnader -9.989.000 -9.588.000 -8.680.000 -8.093.000 -8.293.000
Driftsresultat 174.000 601.000 964.000 104.000 -259.000
Finansinntekter 10.000 7.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 7.000 2.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 184.000 608.000 966.000 106.000 -257.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 184.000 608.000 966.000 106.000 -257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 166.000 217.000 81.000 155.000
Sum omløpsmidler 3.188.000 2.950.000 2.283.000 1.654.000 1.281.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.116.000 2.500.000 1.735.000 1.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.693.000 1.509.000 1.090.000 196.000 107.000
Sum egenkapital 1.795.000 1.611.000 1.192.000 298.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.618.000 1.506.000 1.308.000 1.437.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.117.000 2.500.000 1.735.000 1.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.163.000 10.189.000 9.645.000 8.198.000 8.034.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.163.000 10.189.000 9.645.000 8.198.000 8.034.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.415.000 -7.955.000 -7.332.000 -6.775.000 -6.898.000
Avskrivning -76.000 -51.000 -47.000 -74.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.498.000 -1.582.000 -1.301.000 -1.244.000 -1.302.000
Driftskostnader -9.989.000 -9.588.000 -8.680.000 -8.093.000 -8.293.000
Driftsresultat 174.000 601.000 964.000 104.000 -259.000
Finansinntekter 10.000 7.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 7.000 2.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 184.000 608.000 966.000 106.000 -257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 104.000 134.000 177.000 78.000 109.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 32.000 40.000 3.000 46.000
Sum varige driftsmidler 225.000 166.000 217.000 81.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 166.000 217.000 81.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 18.000 40.000 16.000 33.000
Andre fordringer 75.000 134.000 116.000 127.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.102.000 2.799.000 2.127.000 1.510.000 939.000
Sum omløpsmidler 3.188.000 2.950.000 2.283.000 1.654.000 1.281.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.116.000 2.500.000 1.735.000 1.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.693.000 1.509.000 1.090.000 196.000 107.000
Sum egenkapital 1.795.000 1.611.000 1.192.000 298.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 160.000 216.000 110.000 201.000 121.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 635.000 532.000 541.000 478.000 494.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 823.000 758.000 657.000 758.000 612.000
Sum kortsiktig gjeld 1.618.000 1.506.000 1.308.000 1.437.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.117.000 2.500.000 1.735.000 1.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.570.000 1.444.000 975.000 217.000 54.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.7 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 2 2 1.7 1.2 1.1
Soliditet 52.6 51.7 47.7 17.2 14.6
Resultatgrad 1.7 5.9 1 1.3 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.1 4.8 5.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 19.5 38.6 6.1 -17.9
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex