Jutul AS
Juridisk navn:  Jutul AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61362655
Fax: 61363937
2920 Leira I Valdres 2920 Leira I Valdres
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 963724330
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/4/1992 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
126.76%
Resultat  
  
243.7%
Egenkapital  
  
95.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.635.000 1.162.000 3.280.000 3.283.000 1.878.000
Resultat: 490.000 -341.000 212.000 625.000 75.000
Egenkapital: 1.158.000 592.000 1.109.000 897.000 272.000
Regnskap for  Jutul AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.635.000 1.162.000 3.280.000 3.283.000 1.878.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.513.000 -3.080.000 -2.673.000 -1.807.000
Driftsresultat 480.000 -350.000 199.000 611.000 71.000
Finansinntekter 11.000 10.000 14.000 15.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 10.000 9.000 13.000 15.000 4.000
Resultat før skatt 490.000 -341.000 212.000 625.000 75.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 490.000 -341.000 212.000 625.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 256.000 233.000 186.000 160.000 170.000
Sum omløpsmidler 1.620.000 1.189.000 1.300.000 1.592.000 775.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.422.000 1.486.000 1.752.000 945.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 1.158.000 592.000 1.109.000 897.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 718.000 830.000 377.000 855.000 674.000
Sum gjeld og egenkapital 1.876.000 1.422.000 1.486.000 1.752.000 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.960.000 878.000 3.280.000 3.283.000 1.878.000
Andre inntekter 675.000 284.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.635.000 1.162.000 3.280.000 3.283.000 1.878.000
Varekostnad -773.000 -486.000 -582.000 -680.000 -359.000
Lønninger -507.000 -439.000 -1.759.000 -1.292.000 -963.000
Avskrivning -53.000 -73.000 -41.000 -38.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -822.000 -515.000 -698.000 -663.000 -446.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.513.000 -3.080.000 -2.673.000 -1.807.000
Driftsresultat 480.000 -350.000 199.000 611.000 71.000
Finansinntekter 11.000 10.000 14.000 15.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 10.000 9.000 13.000 15.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 490.000 -341.000 212.000 625.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 256.000 233.000 186.000 160.000 170.000
Sum varige driftsmidler 256.000 233.000 186.000 160.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 256.000 233.000 186.000 160.000 170.000
Varebeholdning 518.000 731.000 592.000 525.000 463.000
Kundefordringer -25.000 220.000 167.000 166.000 122.000
Andre fordringer 7.000 -32.000 0 10.000 0
Sum investeringer 57.000 0 0 0
Kasse, bank 1.064.000 270.000 542.000 892.000 190.000
Sum omløpsmidler 1.620.000 1.189.000 1.300.000 1.592.000 775.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.422.000 1.486.000 1.752.000 945.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 1.158.000 592.000 1.109.000 897.000 272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 233.000 165.000 29.000 182.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 135.000 267.000 153.000 169.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 531.000 81.000 520.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 830.000 377.000 855.000 674.000
Sum gjeld og egenkapital 1.876.000 1.422.000 1.486.000 1.752.000 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 902.000 359.000 923.000 737.000 101.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 3.4 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.6 1.9 1.2 0.5
Soliditet 61.7 41.6 74.6 51.2 28.8
Resultatgrad 18.2 -30.1 6.1 18.6 3.8
Rentedekningsgrad 480.0 -350.0 1
Gjeldsgrad 0.6 1.4 0.3 1 2.5
Total kapitalrentabilitet 26.2 -23.9 14.3 35.7 7.9
Signatur
19.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex