Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jutulen Invest As
Juridisk navn:  Jutulen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Buskerudveien 155 Buskerudveien 155 Fax:
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 999296610
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.94%
Resultat  
  
42.51%
Egenkapital  
  
-9.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 93.000 163.000 1.008.000 1.243.000 1.225.000
Resultat: -618.000 -1.075.000 -212.000 602.000 1.023.000
Egenkapital: 4.111.000 4.535.000 5.373.000 5.544.000 5.085.000
Regnskap for  Jutulen Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 93.000 163.000 1.008.000 1.243.000 1.225.000
Driftskostnader -975.000 -1.238.000 -1.190.000 -1.161.000 -958.000
Driftsresultat -882.000 -1.076.000 -182.000 82.000 266.000
Finansinntekter 263.000 1.000 -29.000 521.000 759.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 263.000 1.000 -30.000 521.000 758.000
Resultat før skatt -618.000 -1.075.000 -212.000 602.000 1.023.000
Skattekostnad 194.000 237.000 41.000 -143.000 -255.000
Årsresultat -424.000 -838.000 -171.000 459.000 768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.422.000 1.469.000 998.000 529.000
Sum omløpsmidler 2.833.000 3.308.000 4.090.000 4.914.000 4.969.000
Sum eiendeler 4.280.000 4.730.000 5.559.000 5.912.000 5.498.000
Sum opptjent egenkapital 1.653.000 2.077.000 2.916.000 3.087.000 2.628.000
Sum egenkapital 4.111.000 4.535.000 5.373.000 5.544.000 5.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 195.000 186.000 338.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 4.281.000 4.730.000 5.560.000 5.913.000 5.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 972.000 1.243.000 1.215.000
Andre inntekter 93.000 58.000 36.000 0 10.000
Driftsinntekter 93.000 163.000 1.008.000 1.243.000 1.225.000
Varekostnad 0 -17.000 -43.000 -14.000
Lønninger -762.000 -933.000 -881.000 -918.000 -782.000
Avskrivning -145.000 -206.000 -232.000 -158.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -99.000 -60.000 -42.000 -33.000
Driftskostnader -975.000 -1.238.000 -1.190.000 -1.161.000 -958.000
Driftsresultat -882.000 -1.076.000 -182.000 82.000 266.000
Finansinntekter 263.000 1.000 -29.000 521.000 759.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 263.000 1.000 -30.000 521.000 758.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -424.000 -838.000 -171.000 459.000 768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 441.000 248.000 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 167.000 254.000 216.000
Driftsløsøre 253.000 399.000 538.000 683.000 253.000
Sum varige driftsmidler 253.000 421.000 705.000 938.000 469.000
Sum finansielle anleggsmidler 753.000 753.000 753.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.422.000 1.469.000 998.000 529.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 195.000 130.000 245.000
Andre fordringer 0 1.000 7.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 876.000 1.369.000 2.562.000 4.061.000 3.907.000
Sum omløpsmidler 2.833.000 3.308.000 4.090.000 4.914.000 4.969.000
Sum eiendeler 4.280.000 4.730.000 5.559.000 5.912.000 5.498.000
Sum opptjent egenkapital 1.653.000 2.077.000 2.916.000 3.087.000 2.628.000
Sum egenkapital 4.111.000 4.535.000 5.373.000 5.544.000 5.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 30.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 24.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 0 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 137.000 265.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 76.000 93.000 115.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 115.000 93.000 81.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 195.000 186.000 338.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 4.281.000 4.730.000 5.560.000 5.913.000 5.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.663.000 3.113.000 3.904.000 4.576.000 4.580.000
Likviditetsgrad 1 16.7 1 2 14.5 12.8
Likviditetsgrad 2 16.7 1 2 14.5 12.8
Soliditet 96.0 95.9 96.7 93.8 92.5
Resultatgrad -948.4 -660.1 -18.1 6.6 21.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -14.5 -22.7 -3.8 10.2 18.6
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex