Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Juva Eiendom AS
Juridisk navn:  Juva Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22167580
Admiral Børresens vei 3A Admiral Børresens vei 3A Fax: 22167688
0286 Oslo 286 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948058529
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
10.74%
Egenkapital  
  
-32.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.624.000 1.592.000 1.496.000 1.460.000 1.409.000
Resultat: 949.000 857.000 1.134.000 805.000 784.000
Egenkapital: 6.786.000 10.010.000 9.302.000 10.356.000 9.769.000
Regnskap for  Juva Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.624.000 1.592.000 1.496.000 1.460.000 1.409.000
Driftskostnader -866.000 -881.000 -716.000 -597.000 -709.000
Driftsresultat 758.000 711.000 780.000 862.000 701.000
Finansinntekter 192.000 226.000 251.000 99.000 83.000
Finanskostnader -80.000 103.000 -156.000 0
Finans 192.000 146.000 354.000 -57.000 83.000
Resultat før skatt 949.000 857.000 1.134.000 805.000 784.000
Skattekostnad -174.000 -148.000 -187.000 -218.000 -188.000
Årsresultat 775.000 708.000 946.000 587.000 596.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.242.000 2.302.000 2.359.000 2.419.000 2.497.000
Sum omløpsmidler 6.180.000 8.210.000 8.658.000 9.209.000 9.406.000
Sum eiendeler 8.422.000 10.512.000 11.017.000 11.628.000 11.903.000
Sum opptjent egenkapital 6.756.000 9.910.000 9.202.000 10.256.000 9.669.000
Sum egenkapital 6.786.000 10.010.000 9.302.000 10.356.000 9.769.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 13.000 9.000 5.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.622.000 488.000 1.706.000 1.267.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 8.423.000 10.511.000 11.017.000 11.628.000 11.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.624.000 1.592.000 1.496.000 1.460.000 1.409.000
Driftsinntekter 1.624.000 1.592.000 1.496.000 1.460.000 1.409.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -586.000 -579.000 -509.000 -339.000 -330.000
Avskrivning -59.000 -57.000 -60.000 -77.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -245.000 -147.000 -181.000 -275.000
Driftskostnader -866.000 -881.000 -716.000 -597.000 -709.000
Driftsresultat 758.000 711.000 780.000 862.000 701.000
Finansinntekter 192.000 226.000 251.000 99.000 83.000
Finanskostnader -80.000 103.000 -156.000 0
Finans 192.000 146.000 354.000 -57.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 775.000 708.000 946.000 587.000 596.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.242.000 2.302.000 2.359.000 2.419.000 2.482.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 2.242.000 2.302.000 2.359.000 2.419.000 2.497.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.242.000 2.302.000 2.359.000 2.419.000 2.497.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 161.000 158.000 155.000 154.000
Andre fordringer 18.000 1.000 14.000 0
Sum investeringer 5.280.000 5.154.000 5.092.000 4.799.000 0
Kasse, bank 816.000 2.876.000 3.407.000 4.241.000 9.252.000
Sum omløpsmidler 6.180.000 8.210.000 8.658.000 9.209.000 9.406.000
Sum eiendeler 8.422.000 10.512.000 11.017.000 11.628.000 11.903.000
Sum opptjent egenkapital 6.756.000 9.910.000 9.202.000 10.256.000 9.669.000
Sum egenkapital 6.786.000 10.010.000 9.302.000 10.356.000 9.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 13.000 9.000 5.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 13.000 9.000 5.000 3.000
Leverandørgjeld 24.000 21.000 9.000 18.000 4.000
Betalbar skatt 172.000 145.000 183.000 216.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 89.000 106.000 74.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.323.000 234.000 1.408.000 959.000 1.858.000
Sum kortsiktig gjeld 1.622.000 488.000 1.706.000 1.267.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 8.423.000 10.511.000 11.017.000 11.628.000 11.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.558.000 7.722.000 6.952.000 7.942.000 7.275.000
Likviditetsgrad 1 3.8 16.8 5.1 7.3 4.4
Likviditetsgrad 2 3.8 16.8 5.1 7.3 4.4
Soliditet 80.6 95.2 84.4 89.1 82.1
Resultatgrad 46.7 44.7 52.1 5 49.8
Rentedekningsgrad 8.9 -7.6 5.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.3 8.9 9.4 8.3 6.6
Signatur
23.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex