Kåre Christensen AS
Juridisk navn:  Kåre Christensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37006010
Postboks 1617 Stoa Åsbieveien 12 Fax: 37006011
4857 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 993505560
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.28%
Resultat  
  
225.03%
Egenkapital  
  
-45.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 56.191.000 47.910.000 46.733.000 45.862.000 45.878.000
Resultat: 4.960.000 1.526.000 1.020.000 1.780.000 1.103.000
Egenkapital: 6.148.000 11.185.000 10.027.000 9.917.000 4.490.000
Regnskap for  Kåre Christensen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 56.191.000 47.910.000 46.733.000 45.862.000 45.878.000
Driftskostnader -51.152.000 -46.318.000 -45.643.000 -44.068.000 -44.774.000
Driftsresultat 5.040.000 1.592.000 1.090.000 1.793.000 1.104.000
Finansinntekter 119.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader -199.000 -66.000 -70.000 -14.000 -6.000
Finans -80.000 -65.000 -70.000 -14.000 -2.000
Resultat før skatt 4.960.000 1.526.000 1.020.000 1.780.000 1.103.000
Skattekostnad -1.092.000 -368.000 -256.000 -462.000 -323.000
Årsresultat 3.868.000 1.158.000 764.000 1.318.000 779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.788.000 3.070.000 3.900.000 3.473.000 3.553.000
Sum omløpsmidler 23.586.000 15.358.000 15.165.000 16.447.000 14.021.000
Sum eiendeler 28.374.000 18.428.000 19.065.000 19.920.000 17.574.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 6.085.000 4.927.000 4.817.000 4.390.000
Sum egenkapital 6.148.000 11.185.000 10.027.000 9.917.000 4.490.000
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.402.000 7.243.000 9.038.000 10.003.000 13.083.000
Sum gjeld og egenkapital 28.375.000 18.428.000 19.065.000 19.920.000 17.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.001.000 47.657.000 46.733.000 45.862.000 45.863.000
Andre inntekter 190.000 253.000 0 0 15.000
Driftsinntekter 56.191.000 47.910.000 46.733.000 45.862.000 45.878.000
Varekostnad -19.601.000 -16.708.000 -17.359.000 -17.972.000 -18.155.000
Lønninger -23.187.000 -21.487.000 -21.096.000 -19.743.000 -19.864.000
Avskrivning -1.144.000 -464.000 -521.000 -691.000 -562.000
Nedskrivning 0 -358.000 0 0 0
Andre driftskostnader -7.220.000 -7.301.000 -6.667.000 -5.662.000 -6.193.000
Driftskostnader -51.152.000 -46.318.000 -45.643.000 -44.068.000 -44.774.000
Driftsresultat 5.040.000 1.592.000 1.090.000 1.793.000 1.104.000
Finansinntekter 119.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader -199.000 -66.000 -70.000 -14.000 -6.000
Finans -80.000 -65.000 -70.000 -14.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.868.000 1.158.000 764.000 1.318.000 779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 276.000 257.000 307.000 216.000
Fast eiendom 1.400.000 1.400.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.002.000 963.000 1.357.000 1.308.000 1.579.000
Sum varige driftsmidler 4.402.000 2.363.000 3.115.000 3.066.000 3.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 431.000 527.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 4.788.000 3.070.000 3.900.000 3.473.000 3.553.000
Varebeholdning 5.894.000 6.416.000 6.814.000 6.476.000 6.712.000
Kundefordringer 10.797.000 6.369.000 7.399.000 9.096.000 6.311.000
Andre fordringer 817.000 402.000 300.000 173.000 258.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.976.000 607.000 653.000 702.000 740.000
Sum omløpsmidler 23.586.000 15.358.000 15.165.000 16.447.000 14.021.000
Sum eiendeler 28.374.000 18.428.000 19.065.000 19.920.000 17.574.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 6.085.000 4.927.000 4.817.000 4.390.000
Sum egenkapital 6.148.000 11.185.000 10.027.000 9.917.000 4.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.008.000 661.000 2.379.000 3.245.000 6.407.000
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.545.000 1.550.000 1.500.000 1.399.000 1.646.000
Betalbar skatt 0 387.000 0 255.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 3.786.000 2.229.000 2.960.000 3.017.000 2.652.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.063.000 2.416.000 2.199.000 2.086.000 2.016.000
Sum kortsiktig gjeld 20.402.000 7.243.000 9.038.000 10.003.000 13.083.000
Sum gjeld og egenkapital 28.375.000 18.428.000 19.065.000 19.920.000 17.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.184.000 8.115.000 6.127.000 6.444.000 938.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 1.7 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.9 1 0.6
Soliditet 21.7 60.7 52.6 49.8 25.6
Resultatgrad 9 3.3 2.3 3.9 2.4
Rentedekningsgrad 25.3 24.1 15.6 128.1 184.7
Gjeldsgrad 3.6 0.6 0.9 1 2.9
Total kapitalrentabilitet 18.2 8.6 5.7 9 6.3
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex