Kåre Christensen As
Juridisk navn:  Kåre Christensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37006010
Postboks 1617 Stoa Åsbieveien 12 Fax: 37006011
4857 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 993505560
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.76%
Resultat  
  
-34.7%
Egenkapital  
  
23.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 58.527.000 56.405.000 56.191.000 47.910.000 46.733.000
Resultat: 2.669.000 4.087.000 4.960.000 1.526.000 1.020.000
Egenkapital: 7.825.000 6.313.000 6.148.000 11.185.000 10.027.000
Regnskap for  Kåre Christensen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 58.527.000 56.405.000 56.191.000 47.910.000 46.733.000
Driftskostnader -55.775.000 -52.957.000 -51.152.000 -46.318.000 -45.643.000
Driftsresultat 2.752.000 3.449.000 5.040.000 1.592.000 1.090.000
Finansinntekter 15.000 691.000 119.000 1.000 0
Finanskostnader -98.000 -53.000 -199.000 -66.000 -70.000
Finans -83.000 638.000 -80.000 -65.000 -70.000
Resultat før skatt 2.669.000 4.087.000 4.960.000 1.526.000 1.020.000
Skattekostnad -590.000 -751.000 -1.092.000 -368.000 -256.000
Årsresultat 2.079.000 3.336.000 3.868.000 1.158.000 764.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.903.000 3.168.000 4.788.000 3.070.000 3.900.000
Sum omløpsmidler 17.898.000 17.601.000 23.586.000 15.358.000 15.165.000
Sum eiendeler 21.801.000 20.769.000 28.374.000 18.428.000 19.065.000
Sum opptjent egenkapital 2.936.000 1.424.000 1.048.000 6.085.000 4.927.000
Sum egenkapital 7.825.000 6.313.000 6.148.000 11.185.000 10.027.000
Sum langsiktig gjeld 2.633.000 1.672.000 1.825.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.343.000 12.784.000 20.402.000 7.243.000 9.038.000
Sum gjeld og egenkapital 21.801.000 20.769.000 28.375.000 18.428.000 19.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.392.000 56.259.000 56.001.000 47.657.000 46.733.000
Andre inntekter 135.000 146.000 190.000 253.000 0
Driftsinntekter 58.527.000 56.405.000 56.191.000 47.910.000 46.733.000
Varekostnad -19.470.000 -18.676.000 -19.601.000 -16.708.000 -17.359.000
Lønninger -26.362.000 -24.927.000 -23.187.000 -21.487.000 -21.096.000
Avskrivning -1.425.000 -939.000 -1.144.000 -464.000 -521.000
Nedskrivning 0 -358.000 0
Andre driftskostnader -8.518.000 -8.415.000 -7.220.000 -7.301.000 -6.667.000
Driftskostnader -55.775.000 -52.957.000 -51.152.000 -46.318.000 -45.643.000
Driftsresultat 2.752.000 3.449.000 5.040.000 1.592.000 1.090.000
Finansinntekter 15.000 691.000 119.000 1.000 0
Finanskostnader -98.000 -53.000 -199.000 -66.000 -70.000
Finans -83.000 638.000 -80.000 -65.000 -70.000
Konsernbidrag -566.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.079.000 3.336.000 3.868.000 1.158.000 764.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 148.000 211.000 286.000 276.000 257.000
Fast eiendom 1.400.000 1.400.000 1.758.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.755.000 2.957.000 3.002.000 963.000 1.357.000
Sum varige driftsmidler 3.755.000 2.957.000 4.402.000 2.363.000 3.115.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 431.000 527.000
Sum anleggsmidler 3.903.000 3.168.000 4.788.000 3.070.000 3.900.000
Varebeholdning 5.046.000 5.511.000 5.894.000 6.416.000 6.814.000
Kundefordringer 5.237.000 6.847.000 10.797.000 6.369.000 7.399.000
Andre fordringer 604.000 1.047.000 817.000 402.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 913.000 4.197.000 2.976.000 607.000 653.000
Sum omløpsmidler 17.898.000 17.601.000 23.586.000 15.358.000 15.165.000
Sum eiendeler 21.801.000 20.769.000 28.374.000 18.428.000 19.065.000
Sum opptjent egenkapital 2.936.000 1.424.000 1.048.000 6.085.000 4.927.000
Sum egenkapital 7.825.000 6.313.000 6.148.000 11.185.000 10.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.633.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 725.000 3.074.000 10.008.000 661.000 2.379.000
Sum langsiktig gjeld 2.633.000 1.672.000 1.825.000 0 0
Leverandørgjeld 969.000 1.675.000 1.545.000 1.550.000 1.500.000
Betalbar skatt 368.000 0 387.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.082.000 2.783.000 3.786.000 2.229.000 2.960.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.200.000 5.253.000 5.063.000 2.416.000 2.199.000
Sum kortsiktig gjeld 11.343.000 12.784.000 20.402.000 7.243.000 9.038.000
Sum gjeld og egenkapital 21.801.000 20.769.000 28.375.000 18.428.000 19.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.555.000 4.817.000 3.184.000 8.115.000 6.127.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.2 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1.2 0.9
Soliditet 35.9 30.4 21.7 60.7 52.6
Resultatgrad 4.7 6.1 9 3.3 2.3
Rentedekningsgrad 28.1 65.1 25.3 24.1 15.6
Gjeldsgrad 1.8 2.3 3.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.7 19.9 18.2 8.6 5.7
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex