Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
K2 Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  K2 Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Per Krohgs vei 1 Per Krohgs vei 1 Fax:
1065 Oslo 1065 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922768188
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accura As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.71%
Egenkapital  
  
-56.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 246.000 0 0
Resultat: -282.000 -407.000 -117.000
Egenkapital: -782.000 -500.000 -93.000
Regnskap for  K2 Bygg & Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 246.000 0
Driftskostnader -233.000 -333.000 -20.000
Driftsresultat 13.000 -333.000 -20.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -295.000 -77.000 -97.000
Finans -295.000 -75.000 -97.000
Resultat før skatt -282.000 -407.000 -117.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -282.000 -407.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.013.000
Sum omløpsmidler 5.314.000 2.557.000 50.000
Sum eiendeler 5.314.000 2.557.000 4.063.000
Sum opptjent egenkapital -812.000 -524.000 -117.000
Sum egenkapital -782.000 -500.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 6.065.000 3.047.000 4.150.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 11.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 2.558.000 4.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 246.000 0
Driftsinntekter 246.000 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -233.000 -333.000 -20.000
Driftskostnader -233.000 -333.000 -20.000
Driftsresultat 13.000 -333.000 -20.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -295.000 -77.000 -97.000
Finans -295.000 -75.000 -97.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -282.000 -407.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.013.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 4.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.013.000
Varebeholdning 5.089.000 2.375.000 0
Kundefordringer 175.000 0
Andre fordringer 200.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 26.000 7.000 50.000
Sum omløpsmidler 5.314.000 2.557.000 50.000
Sum eiendeler 5.314.000 2.557.000 4.063.000
Sum opptjent egenkapital -812.000 -524.000 -117.000
Sum egenkapital -782.000 -500.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.065.000 3.047.000 4.150.000
Leverandørgjeld 32.000 11.000 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 11.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 2.558.000 4.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.282.000 2.546.000 44.000
Likviditetsgrad 1 166.1 232.5 8.3
Likviditetsgrad 2 7.0 16.5 8.3
Soliditet -14.7 -19.5 -2.3
Resultatgrad 5.3
Rentedekningsgrad -4.3 -0.2
Gjeldsgrad -7.8 -6.1 -44.7
Total kapitalrentabilitet 0.2 -12.9 -0.5
Signatur
26.04.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex